Ní cuimhin leat na Sonraí Logála Isteach?

1. Ar dhearmad tú d'Ainm Úsáideora?

Má dhearmad tú an tAinm Úsáideora, iarrtar ort an seoladh ríomhphoist a sholáthair tú le linn an chlárúcháin a scríobh anseo agus 'Cur Faoi Bhráid' a bhrú. Má tá an seoladh ríomhphoist le fáil sa chóras, seolfar ríomhphost chuig an gcuntas sin ina mbeidh an t-ainm úsáideora a ghabhann leis an gclárúchán.

2. Ar dhearmad tú do Phasfhocal?

Má tá an tAinm Úsáideora ar eolas agat ach nach cuimhin leat an pasfhocal, iarrtar ort an tAinm Úsáideora a scríobh isteach agus 'Cur Faoi Bhráid' a bhrú. Cuirfear an cheist fíordheimhniúcháin ort ansin (.i. an cheist a sholáthair tú nuair a bhunaigh tú an cuntas i dtosach).