Cláraigh Cuntas Nua

 • Ní mór duit réimse ar bith ar bhfuil réiltín in aice leis a chomhlíonadh (*). Tá rogha le gach ceist a deir 'b'fhearr liom gan a rá' a rá.
 • Ba mhaith linn sonraí pearsanta a bhailiú lena chinntiú go bhfuil na seirbhísí a chuirimid ar fáil inrochtana, cothrom agus cóir an oiread agus is féidir agus go ndéantar iad de réir ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Shaoráil Eolais. Nuair a thugann tú aon eolas pearsanta a lorgaítear sna réimsí neamh-éigeantacha thíos, tugann tú do chead na sonraí seo a bhailiú agus a phróiseáil do na cuspóirí seo.
 • Bí ar an eolas go gcoinneofar an t-eolas a thugann tú anseo chomh fada agus is mian leat cuntas gníomhach a choinneáil ar publicjobs.ie. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an t-eolas seo cruinn agus chun dáta agus go leasaítear é am ar bith a n-athraíonn do shonraí. Iarrfar ort é sin a dhéanamh am ar bith a dhéanann tú iarratas trí publicjobs.ie. Is féidir leat am ar bith próifíl ghníomhach a choinneáil agus aon réimse neamh-éigeantach a scrios más mian leat é sin a dhéanamh.
 • Bí ar an eolas nach mbeidh aon bhaint ag an eolas a thugann tú sa cheistneoir seo leis an tslí a phléifear le d'iarratas agus nach n-úsáidfear é ach le heolas a thabhairt agus ar chúiseanna taighde amháin.
 • If you have already registered with publicjobs.ie and wish to apply for vacancies on State Boards you should use your existing account.
Sonraí Pearsanta
*
*
Sonraí Teagmhála
*
*
*
 • Má tá an uimhir theileafóin atá in úsáid agat lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir isteach cód na tíre.
  Sampla: Uimhir theileafóin sa Fhrainc: +33(0)1 44 27 26 25
 • Má tá tú i do chónaí i bPoblacht na hÉireann, cuir isteach an cód ceantair
*
*
Sonraí Oideachais agus FostaíochtaLogáil isteach ar an suíomh gréasáin seo

Ainm Úsáideora

 • Roghnaigh Ainm Úsáideora ar leith, oireadh agus 20 carachtar
 • Ní mór ar a laghad cúig charachtar a bheith san ainm úsáideora
 • Is féidir litreacha nó uimhreacha a bheith san ainm úsáideora
 • Is féidir na carachtair seo a úsáid san ainm úsáideora
*

Pasfhocal

 • Tá pasfhocail casíogair; tá difríocht idir 'A' agus 'a'
 • Is gá idir 8 agus 20 carachtar a bheith sa phasfhocal
 • Is féidir na carachtair seo a úsáid san ainm úsáideora: !@#$%-+=_
*
*

Roghnaigh Ceist Slándála:
Má dhéanann tú dearmad ar do phasfhocal, b'fhéidir go gcuirfimid ceist slándála ort sular féidir leat logáil isteach. Roghnaigh ceist slándála ón liosta anuas agus cuir isteach freagra na ceiste

*
*
*