Cláraigh Cuntas Nua

 • Is gá aon réimse ina bhfuil réiltín (*) in aice leis a chomhlíonadh.
 • Ba choir duit an t-eolas seo a athnuachan nuair a athraíonn do chuid sonraí.
 • If you have already registered with publicjobs.ie and wish to apply for vacancies on State Boards you should use your existing account.
Sonraí Pearsanta
*
*

 • Is gá 7 n-uimhir a bheith san Uimhir PSP, agus litir nó dhó ag an deireadh m.sh 1111111A.
Má shonraíonn tú go bhfuil riachtanais speisialta agat, beidh ort an rannán 'Riachtanais Speisialta' a chomhlíonadh sa phróifíl nuair a chláraíonn tú.

Sonraí Teagmhála
*
*
*
 • Má tá an uimhir theileafóin atá in úsáid agat lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, cuir isteach cód na tíre.
  Sampla: Uimhir theileafóin sa Fhrainc: +33(0)1 44 27 26 25
 • Má tá tú i do chónaí i bPoblacht na hÉireann, cuir isteach an cód ceantair
*
*
Sonraí Gairme
Logáil isteach ar an suíomh gréasáin seo

Ainm Úsáideora

 • Roghnaigh Ainm Úsáideora ar leith, oireadh agus 20 carachtar
 • Ní mór ar a laghad cúig charachtar a bheith san ainm úsáideora
 • Is féidir litreacha nó uimhreacha a bheith san ainm úsáideora
 • Is féidir na carachtair seo a úsáid san ainm úsáideora
*

Pasfhocal

 • Tá pasfhocail casíogair; tá difríocht idir 'A' agus 'a'
 • Is gá idir 8 agus 20 carachtar a bheith sa phasfhocal
 • Is féidir na carachtair seo a úsáid san ainm úsáideora: !@#$%-+=_
*
*

Roghnaigh Ceist Slándála:
Má dhéanann tú dearmad ar do phasfhocal, b'fhéidir go gcuirfimid ceist slándála ort sular féidir leat logáil isteach. Roghnaigh ceist slándála ón liosta anuas agus cuir isteach freagra na ceiste

*
*