Irish Prison Service Logo

An bhfuil gairm uait lena mbaineann éagsúlacht, dúshlán agus an-sásamh? Tá daoine á n-earcú againn, ar son Seirbhís Príosún na hÉireann, le bheith ina nEarcaigh mar Oifigigh Príosúin.

Oifigigh Príosúin is mó a bhíonn ag plé aghaidh ar aghaidh, i rith a bpianbhreithe, le daoine a daortar chun príosúin. D’fhéadfadh a bheith san áireamh anseo: iompar ó chúirt, cimiú, sábháilteacht, slándáil, iostas, ag tabhairt tacaíochta do chime le go mbeidh fáil aige/aici ar: cúram sláinte, síceolaíocht, rochtain inmheánach ar sheirbhísí seachtracha, oiliúint oibre, oideachas agus cuairteanna ón dteaghlach, ó chairde agus ó ionadaithe dlíthiúla.

Tugann Oifigigh Príosúin tacaíocht do dhaoine i bpríosún maidir le cúram, dul chun cinn, éirí as agus athshlánú i dtreo is gur féidir leis na daoine sin a bheith rannpháirteach arís, go sábháilte, ina bpobail nuair a bheidh deireadh lena bpianbhreith.

Beifear ag súil go dtabharfaidh tú faoi thascanna ilghnéitheacha agus dúshlánacha sa ról seo. Beidh inniúlachtaí agus scileanna i gceist ar nós daoine a stiúradh agus tacaíocht a thabhairt dóibh, a bheith coinsiasach, teacht aniar a léiriú, a bheith solúbtha agus scileanna maithe a léiriú ag déileáil le heolas agus i mbun cumarsáide.

Le níos mó eolais faoin ról seo a fháil, féach, le do thoil an Leabhran Eolais.

Is é 3PM, Déardaoin 9 Eanáir an dáta deiridh don bhfeachtas seo. Má tá suim agat sa phost seo is féidir leat iarratas a dhéanamh anseo.