• Graduate Opportunities Mary

  Éire
  a athrú

 • Graduate Opportunities David

  Gairmeacha
  fiúntacha

 • PAS Grads Social Aaron Revised

  Cuir
  leis

 • PAS Grads Social Victoria Revised

  Ag múnlú
  na todhchaí

 • PAS Grads Social James Revised

  Éire
  a athrú

 • PAS Grads Social Caroline Revised

  Gairmeacha
  fiúntacha

 • PAS Grads Social 1920x550 Sinead Revised

  Cuir
  leis

Graduate 2019 Campaign is now Closed! #Changing Ireland More Info

Forbair do Ghairm
leis an
tSeirbhís Phoiblí
agus an Státseirbhís

Chruthaigh muid gairm fiúntacha ar ár suíomh.

Cuardach
vposter

Déanaim difríocht, gach lá

Cuirim le cúrsaí oibre mar Phríomhoifigeach Cúntal

mar Phríomhoifigeach Cúntal

Cuirim le cúrsaí oibre mar Gharda

mar Gharda

Cuirim le cúrsaí oibre mar Dhlíodóir Sinsearach

mar Dhlíodóir Sinsearach

Cuirim le cúrsaí oibre mar Oifigeach Cléireachais

mar Oifigeach Cléireachais

Cad é an ról?

Tá éagsúlacht sa phost mar Oifigeach Cléireachais (OC) ag brath ar an eagraíocht fostaithe. D’fhéadfadh na réimsí seo a bheith i gceist:

• Obair chléireachais ghinearálta;
• Ag obair mar bhall d’fhoireann chun seirbhísí poiblí tábhachtacha a sholáthar;
• Ag obair leis an teicneolaíocht is úire chun seirbhísí a thaifead agus a chur chun cinn;
• Cabhrú le bainisteoirí agus comhghleacaithe ar líne;
• Cumarsáid a dhéanamh agus déileáil leis an phobal/custaiméirí.

Cad iad na riachtanais?

De ghnáth bheadh sé riachtanach an tArdteistiméireacht ar a laghad a bheith agat le post a fháil sa ghrád seo.

Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta don leibhéal seo.

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Tuarastal:

€23,572 an tuarastal i dtosach

Foghlaim agus Forbairt:

Tá na deiseanna D’oiliúint/d’Fhorbairt a mbeifí ag súil leo sa tSeirbhís Phoiblí ag brath ar chúpla rud, lena n-áirítear an ról ar leith a tairgeadh duit, an eagraíocht/roinn ar cuireadh thú inti agus na scileanna atá riachtanach chun an obair sa ról a dhéanamh.

Ag brath ar an ról, mar Oifigeach Cléireachais, bheifeá ag súil do scileanna pearsanta a fheabhsú i slite éagsúla, agus bheadh an deis agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais meantóireachta agus tacaíochta agus a lán eile - lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an cumas agat le feidhmiú i ról atá gasta atá dírithe ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.