• Grad Banner 1

  Discover a career
  in the Public Service

 • Grad Banner 2

  #CareersThatMatter

 • Grad Banner 3

  We are shaping
  the future of Ireland

Is féidir go gcuirfear isteach ar sheirbhísí ar shuíomh gréasáin PublicJobs agus ar Thairseach na nIarrthóirí ó am go ham ar an Máirt 6 Nollaig idir a 5i.n. agus a 7i.n. Gabh ár leithscéal má chuirtear isteach ort.

Ag Tacú
le Seirbhísí Riachtanacha

Chruthaigh muid gairm fiúntacha ar ár suíomh.

Cuardach
Careers that Matter Video

Faigh eolas faoi ghnáthlá sa Státseirbhís

Cuir Aithne ar ár nDaoine

 • Discover Our People Rajani

  Rajani Senapathy
  Office of Public Works

 • Discover Our People John

  Dr. John McGee
  Department of Communications, Climate Action & Environment

 • Discover Our People Mairead

  Mairéad Ní Chonghaile
  An Roinn na Meán, Turasóireachta, Ealaine, Cultúr, Spóirt agus na Gaeltachta

 • Discover Our People Padraig

  Padráig Marrinan
  Department of Education and Skills

  Executive Officer 2014 Age and Gender Statistics

  Garda Recruitment Applications by Gender 2015-2017

  General Service Grade Assignments to Irish Language Posts 2016-2018

  Professional and Technical Assignments to Irish Language Posts 2016-2018

  IHREC Process to identify and recommend persons for appointment

  Hospital Consultant Posts 2015

  Hospital Consultant Posts 2016

  Hospital Consultant Recruitment Statistics 2016

  Hospital Consultant Posts 2017

  Statistics relating to 2015 Senior Management Opportunities in Local Government competition

  Statistics relating to 2017 Senior Management Opportunities in Local Government competition


  Taifead Nochta Saoráil Eolais agus eolas eile a fhoilsítear ó am go ham

  1. Taifead Nochta Saoráil Eolais

  Cuirtear leis an Taifead Nochta Saoráil Eolais (iarratais neamhphearsanta) ag deireadh gach ceathrú. Tá an taifead nochta ar fáil anseo

  2. Tuairiscí

  Tá Tuarascálacha Bliantúla ar fáil ag Foilseacháin

  3. Foilseacháin Thráchtála

  Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

  4. Eolas a Lorgaítear go Minic

  Bord PAS
  Tá miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS ar fáil ag: Miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS

  Tá na treoirlínte atá i bhfeidhm ag na haonaid earcaíochta lena bhfeidhmeanna agus a ngníomhaíochtaí a chur i gcrích, sa liosta thíos agus is féidir iad a fháil taobh amuigh de Shaoráil Eolais.

  treoirlínte chun comórtas a fhógairt, a ullmhú / próiseas roghnaithe a dhéanamh
  treoirlínte do shocruithe fógraíochta / poiblíochta
  treoirlínte chun foirmeacha iarratais a phróiseáil
  treoirlínte chun baill de bhoird roghnaithe a cheapadh
  treoirlínte chun boird roghnaithe a eagrú
  treoirlínte chun eolas agus oiliúint a thabhairt do bhoird roghnaithe
  treoirlínte chun an próiseas gearrliostaithe a dhéanamh
  treoirlinte chun boird agallaimh a stiúradh
  treoirlínte chun torthaí a eisiúint
  treoirlínte chun fiosrúcháin réamh-fhostaíochta a dhéanamh maidir le sláinte agus dea-cháil
  treoirlínte maidir le déileáil le hathchomhairc / iarratais ar athbhreithniú
  treoirlínte do staid na dtástálacha i bhfeachtas earcaíochta
  treoirlínte maidir le painéil
  Tá an t-eolas eile seo ar fáil ar iarratas:

  Leabhráin Eolais do chomórtais (reatha agus roimhe seo)
  Aiseolas faoi d’iarratas féin agus faoi conas a d’éirigh leat i staideanna éagsúla den phróiseas roghnaithe (nótaí d’agallaimh san áireamh)
  Ábhar taithíochta do thrialacha (reatha nó roimhe seo)
  Tá an t-eolas seo sa Tuarascáil Bhliantúil ach is féidir é a lorg sula bhfoilsítear é:

  Torthaí gach suirbhé agus plean gníomhaíochta na gcustaiméirí atá i bhfeidhm chun déileáil le ceist ar bith a shainaithnítear
  Tuairiscí ar chaighdeáin seirbhíse PAS a baineadh amach.
  Má theastaíonn uait aon chuid den ábhar thuas a fháil téigh i dteagmháil le:Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  Tá an t-eolas seo foilsithe ar publicjobs.ie

  Na Teangacha Oifigiúla ag: Na Teangacha Oifigiúla
  TAn Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil (T.L.A.C) Treorach, Nósanna Imeachta, Tuarascáil don Aire ag Foilseacháin
  Doiciméid inrochtana a shonraíonn ár dtiomantas do chustaiméirí agus a bhfuil sé mar aidhm acu seirbhísí a bheith ar fáil níos éasca do chustaiméirí Inrochtaineacht
  SCP Múnla Inniúlachta ag Múnla Inniúlachta
  Recruitment and Selection Advice and Guidance ag Mol Eolais
  Trialacha féin-mheasúnaithe Comhairle faoi Thrialacha

  Tá an t-eolas seo foilsithe ar Stateboards.ie

  Details of all available appointments at Stateboards.ie
  Ballraíocht ar Bhoird Stáit de réir Roinne (lena n-áirítear liosta de gach bord; ainmneacha, róil, dáta agus bunús ceapacháin do gach Ball de Bhoird) ag Ballraíocht do Bhoird Stáit