• Grad Banner 1

  Discover a career
  in the Public Service

 • Grad Banner 2

  #CareersThatMatter

 • Grad Banner 3

  We are shaping
  the future of Ireland

Is féidir go gcuirfear isteach ar sheirbhísí ar shuíomh gréasáin PublicJobs agus ar Thairseach na nIarrthóirí ó am go ham ar an Máirt 6 Nollaig idir a 5i.n. agus a 7i.n. Gabh ár leithscéal má chuirtear isteach ort.

Ag Tacú
le Seirbhísí Riachtanacha

Chruthaigh muid gairm fiúntacha ar ár suíomh.

Cuardach
Careers that Matter Video

Faigh eolas faoi ghnáthlá sa Státseirbhís

Cuir Aithne ar ár nDaoine

 • Discover Our People Rajani

  Rajani Senapathy
  Office of Public Works

 • Discover Our People John

  Dr. John McGee
  Department of Communications, Climate Action & Environment

 • Discover Our People Mairead

  Mairéad Ní Chonghaile
  An Roinn na Meán, Turasóireachta, Ealaine, Cultúr, Spóirt agus na Gaeltachta

 • Discover Our People Padraig

  Padráig Marrinan
  Department of Education and Skills

  1. Ráitis Airgeadais

  Tá ráitis airgeadais ar fáil i ngach Tuarascáil Bhliantúil de chuig PAS: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

  Mar Oifigeach Cuntasaíochta do Vóta 17, ní mór do POF na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí an Cuntas Leithreasa don Vóta a ullmhú gach bliain agus an Cuntas a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh. Tá na cuntais iniúchta don bhliain 2020 ar fáil ar: Vóta 17 - An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (audit.gov.ie). Ní dhéanann an tSCP síntiúis charthanachta nó phobail.

  2. Pleananna do Chaiteachas Mór Caipitil

  Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

  3. Íocaíochtaí d’Orduithe Ceannaigh d’Earraí agus do Sheirbhísí

  Tá íocaíochtaí d’orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí a fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm

  4. Íocaíocht do Bhall den Bhord Rialachais

  Seo thíos sonraí faoi íocaíochtaí do bhall den bhord rialachais agus den choiste iniúchta:

  Bord PAS

  Ainm Data an Cheapacháin Ceapta ag Ráta Íocaíochta Bliantúil
  Iníon Judith Eve, Cathaoirleach 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €11,970pa
  An tUasal Eddie Molloy 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €7,695pa
  Iníon Ann Marie Taylor 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa
  Iníon Éimear Kenny 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa

  Coiste Iniúchóireachta

  Ainm Ráta Íocaíochta
  Iníon Clare McGrath €402.39 sa cheathrú
  An tUasal Tom Young €282.79 sa cheathrú
  Iníon Geraldine Kelly €282.79 sa cheathrú
  Iníon Anne-Marie Taylor €282.79 sa cheathrú

  Bord um thionscadail Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe

  Ainm Ráta Íocaíochta
  Dr. Salome Mbugua €402.39 per quarter