• Grad Banner 1

  Discover a career
  in the Public Service

 • Grad Banner 2

  #CareersThatMatter

 • Grad Banner 3

  We are shaping
  the future of Ireland

An Príomhshuíomh Gréasáin in Éirinn don Earcaíocht san Earnáil Phoiblí

Ag Tacú
le Seirbhísí Riachtanacha

Chruthaigh muid gairm fiúntacha ar ár suíomh.

Cuardach
Careers that Matter Video

Faigh eolas faoi ghnáthlá sa Státseirbhís

Cuir Aithne ar ár nDaoine

 • Discover Our People Rajani

  Rajani Senapathy
  Office of Public Works

 • Discover Our People John

  Dr. John McGee
  Department of Communications, Climate Action & Environment

 • Discover Our People Mairead

  Mairéad Ní Chonghaile
  An Roinn na Meán, Turasóireachta, Ealaine, Cultúr, Spóirt agus na Gaeltachta

 • Discover Our People Padraig

  Padráig Marrinan
  Department of Education and Skills

  1. Soláthar

  Is é an príomh-sprioc straitéiseach a bhaineann le soláthar ná a chinntiú go soláthraítear earraí agus seirbhísí a chabhróidh le spriocanna straitéiseacha PAS a sholáthar agus ag an am céanna go mbaintear amach luach ar airgead. Tá na Treoirlínte Soláthair a úsáideann PAS ar fáil ar an láithreán gréasáin dOifig um Shólathar Rialtais

  Tá Nósanna Imeachta Soláthair PAS ar fáil anseo.

  2. Comórtais Tairiscintí Reatha ar an suíomh eTenders

  Tá sonraí faoi thairiscintí reatha na SCP ar fáil ag www.etenders.gov.ie. Tá an áis lárnach seo ar fáil do gach údarás conraitheoireachta san earnáil phoiblí le deiseanna soláthair a fhógairt agus le fógraí a bhronnadh. Bainistíonn an OGP an suíomh. Taispeánann an suíomhar bhonn laethúil, gach deis soláthair in earnáil phoiblí na hÉireann atá á bhfógairt faoi láthair san Official Journal of the European Union (OJEU) chomh maith le conarthaí eile ar luach níos ísle a chuireann údaráis eile atá á mbronnadh ar an suíomh. San áireamh bíonn gach deis oscailte léirithe mar Fhógraí Tairisceana, Prior Indicative Notice (PIN) agus Fógraí Bronnta Conarthaí (CAN). Tugtar na doiciméid tairisceana a bhaineann leo fosta (má tá siad ar fáil) agus is féidir iad a íoslódáil ón suíomh. Is féidir an suíomh a chuardach do gach tairiscint atá in éag trí ainm, eochairfhocal, tréimhse dátaí agus/nó Údarás Conraitheoireachta.

  3. Conarthaí Poiblí a Bronnadh

  Tá conarthaí poiblí os cionn €20,000 a bronnadh sa bhliain reatha agus i mblianta roimhe seo ar fáil ag
  Orduithe Ceannaigh