Cad a Dhéanaimid

Is é an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an comhlacht neamhspleách lárnach earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, don tSeirbhís Sláinte, Údaráis Áitiúla, an Garda Síochána, An tSeirbhís Príosún agus comhlachtaí seirbhíse poiblí eile.

San áireamh san obair a dhéanann an tSCP tá comórtais thraidisiúnta earcaíochta agus roghnaithe ina mbíonn líon mór iarratas, poist riaracháin, theicniúla agus ghairmiúla chomh maith le próisis roghnaithe ar leith do phoist ghairmiúla agus bhainistíochta shinsearacha.

Ár bhFís

Ár bhFís

Tá tuilleadh eolais faoi nár straitéis ar fáil ag Connect 19.

Cóid Chleachtais

Léiríonn na cóid chleachtais treoirlínte agus caighdeáin chun earcaíocht inmheánach agus seachtrach a dhéanamh sa státseirbhís.
Déantar ceapacháin de réir ár gcaighdeáin:

Cód Cleachtais