Gairmeacha Idirnáisiúnta

Réamhrá

Mar thír bheag, le ceann de na geilleagair is oscailte ar domhan, tá luach faoi leith ar bhallraíocht na héireann in eagraíochtaí idirnáisiúnta. Bhí aontachas na héireann leis na Náisiúin Aontaithe i 1955 agus leis an Aontas Eorpach i 1973 ina n-ócáidí cinniúnacha i bhforbairt an stáit. Ar an gcaoi chéanna, tá an-tábhacht dár leasanna, dár slándáil agus dár luachanna lenár mballraíocht in eagraíochtaí trádála agus eacnamaíochta, ar nós na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus na hEagraíochta Domhanda Trádála, agus in eagraíochtaí réigiúnacha, ar nós na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE).

Tionscnamh faoi stiúir na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála is ea Global Horizons a dhíríonn ar mhic léinn tríú leibhéal tríd an téama ‘Ionadaíocht a dhéanamh d’éirinn Thar Lear: Deiseanna is féidir leat a Thapú’ (‘Representing Ireland Abroad: Opportunities for You’). Trí dhul i gcomhpháirt leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus Tionscnamh ‘Poist an AE’ de chuid Roinn an Taoisigh ar GradPublicJobs, tá sé de chuspóir ag Global Horizons taithí fíorshaoil earcaithe a earcaíodh le déanaí a roinnt agus chun faisnéis fíor-ama a sholáthar ar na deiseanna intéirneachta agus gairme atá laistigh d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, ar nós an Aontais Eorpaigh, na Náisiún Aontaithe agus Chomhairle na hEorpa.

Cuireann saoránaigh éireannacha go mór leis na heagraíochtaí sin. Tá os cionn míle éireannach fostaithe go díreach ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear beagnach 500 duine sa Choimisiún Eorpach. Gach bliain, earcaítear céimithe éireannacha go poist bainistíochta sóisearaí, go poist anailíse beartais agus go poist saineolaithe san Aontas Eorpach, sna Náisiúin Aontaithe agus in eagraíochtaí eile. Mar ‘éireannaigh idirnáisiúnta’, freastalaíonn siad ní amháin ar shaoránaigh éireannacha, ach ar mhaithe leis an domhan ar fad.

Global Horizons logo