Blog Sarah Cahill

Sarah Cahill | Ardú Céime mar Phríomhoifigeach Cúnta

Image1

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Go luath tar éis dom mo bheathaisnéis a chríochnú don suíomh gréasáin, tugadh ardú céime dom don post mar Phríomhoifigeach Cúnta. Thosaigh mé sa Státseirbhís ceithre bliana ó shin mar Oifigeach Riaracháin agus bhí an-áthas orm an chéim seo i ndul chun cinn a bhaint amach san am sin.

Le dul chun cinn a bhaint amach go dtí an chéad chéim eile bhí orm a thaispeáint don phainéal roghnaithe go raibh na caighdeáin, na scileanna agus an cumas agam i ngach inniúlacht rud a rinne mé nuair a rinne mé cur síos ar an ról agus na modhanna a d’úsáid mé ar thionscadail agus ar chodanna tábhachtacha oibre le dhá nó trí bliana. Chinntigh mé i gcónaí go raibh mo spriocanna feidhmiúcháin ag tús gach bliana bunaithe ar na hinniúlachtaí do Phríomhoifigeach Cúnta sa dóigh gur chabhraigh gach tionscadal agus tasc a raibh mé ag obair orthu liom mo scileanna a fhorbairt. Labhair mé le mo bhainisteoirí faoi thuilleadh taithí a ghnóthú agus bhí mé toilteanach tabhairt faoi thionscadail agus tascanna nua agus difriúla. Bhí sé tábhachtach go léireoinn mo scileanna go héifeachtach chun an deis a fháil feabhas a chur le mo scileanna agus scileanna nua a fháil. Lorg mé deiseanna a bheith páirteach i ngrúpaí agus i gcoistí oibre le cur le m’eolas faoin ghnó agus chun aithne a chur ar dhaoine nua i rannóga éagsúla na Roinne.

Cé go bhfuair mé ardú céime don phost mar Phríomhoifigeach Cúnta tá mé ag fanacht do shannachán chuig mo phost nua. Tá mé ag súil go mór le haistriú chuig earnáil nua agus cur leis an taithí atá agam i réimse eile den ghnó.