Blog Christine Reen

Christine Reen | Role of Private Secretary to Minister of State for Diaspora Affairs

Image1

Rinne mé iarratas don phost mar Rúnaí Príobháideach don Aire Stáit do Ghnóthaí an Diaspóra d’Éireannaigh thar lear. Cheap mé go mbeadh an taithí a bhain mé amach mar Oifigeach Riaracháin ina chuidiú maith le bheith i do Rúnaí Príobháideach. Theastaigh uaim tuilleadh taithí a bhaint amach ón taobh pholaitiúil den obair sa Státseirbhís.

Ó thosaigh mé sa phost seo fuair mé tuiscint ar na dualgais pharlaiminte laethúla agus ar dhualgais dialainne a bhíonn ag Airí. Bíonn dualgais laethúla fíor-éagsúla agam ag brath ar an sceideal a bhíonn ag an Aire gach lá, bíodh sé/sí ag caint ag ócáid, páirteach i ndíospóireachtaí sa Dáil, ag óstáil cruinnithe ardleibhéal nó ag taisteal thar lear. Tá a lán ullmhúcháin i gceist lena chinntiú go n-éiríonn leis an Aire a c(h)úraimí a chomhlíonadh i gceart gach lá.

Tugadh roinnt deiseanna dom taisteal ar chuairteanna oifigiúla Airí agus tuiscint a fháil faoin cheangal atá idir Bheartas an Rialtais agus an teagmháil leis an Diaspóra. Tarlóidh an chéad turas eile timpeall Lá Fhéile Pádraig nuair a thabharfaidh an tAire cuairt ar Chicago agus Milwaukee.

Tá am agus laetha móra le teacht fosta; foilseoidh an tAire an ‘Beartas Diaspóra’ gan mhoill agus chomh luath agus a fhoilseofar é, tosófar ag cur an Bheartais seo i bhfeidhm in Éirinn agus ar fud an domhain. Beidh tionscadail agus dúshláin nua i gceist leis ach is cinnte go mbeidh rudaí suimiúla ag tarlú sna míonna amach romhainn - ní bhíonn mo chuid oibre leadránach riamh!