Blog Amy Burke

Amy Burke | Ceardlann Margaíochta Earcaíochta do Chéimithe

Image1

Sa tríú seachtain den obair tugadh cuireadh dom páirt a ghlacadh i gceardlann chun próiseas earcaíochta na gcéimithe sa státseirbhís a phlé. Ar dtús ní raibh mé ró-chinnte cad a bheadh ar siúl, go háirithe mar gur dúradh linn go mbeadh grianghrafadóir i láthair - an raibh mé réidh do ghrianghraf?

Tháinig mé chuig PAS agus bhí áthas orm seomra a bhí lán de chéimithe a bhí díograiseach agus cairdiúil a fheiceáil. Sár-dheis a bhí ann buaileadh le daoine eile a thosaigh an t-am céanna liom féin i ranna eile agus a chloisteáil conas a d'éirigh leo sa chéad cúpla seachtain agus an deis fosta buaileadh le daoine a bhí anseo le cúpla bliain. D'éirigh go maith linn an lá sin agus mhothaigh muid gur éisteadh linn agus go dtabharfaí aird ar ár dtuairimí agus go raibh meas ar ár dtuairimí!

I rith an lae bhí seisiúin againn ina raibh orainn smaointe a cheapadh agus a phlé chomh maith le cleachtadh le grúpaí rud a chiallaigh go raibh deis againn labhairt agus oibriú i bhfoirne níos lú agus ár dtaithí phearsanta a phlé. D'fhoghlaim mé go bhfuil a lán éagsúlachta sna róil agus sa chineál oibre atá ar siúl sa státseirbhís agus go bhfuil an oiread sin deiseanna ann.

Ag deireadh an lae thug na daoine éagsúla a seoltaí ríomhphoist dá chéile chun gur féidir linn a bheith i dteagmháil le chéile! Bhí gach duine ar aon intinn gur mhaith an rud é teacht le chéile in áit dá leithéid agus an deis a bheith agat labhairt le daoine a bhfuil obair den chineál céanna ar siúl acu.