Blog David Crowe

David Crowe | An Próiseas Roghnaithe ó thaobh an iarrthóra de

Image1

Roinn an Taoisigh

Nuair a rinne mé iarratas ar phost ar dtús mar Oifigeach Riaracháin le Beartas Cánach, Baincéireacht agus Airgeadas, agus Eacnamaíocht, níor cheap mé go raibh seans agam. Cheap mé gur do dhaoine a raibh taithí 10 mbliana agus a raibh ceithre mháistreacht le heacnamaíocht acu an post. I ndáiríre rinne mé iarratas chun cleachtadh a fháil ar agallaimh a dhéanamh (sin a dúirt mé le gach duine). Mar sin féin dúradh "céimí" san fhógra agus dá bhrí sin rinne mé mo dhícheall nuair a bhí an deis agam.

Ar dtús bhí orm foirm a líonadh a bhain den chuid is mó le mo thaithí oibre agus mo chuid oideachais. Ag an am líon mé é gan a bheith ró-chúramach ach mar a tharla sé, ba é seo ceann de na coda ba thábhachtaí den iarratas.

Sa chéad staid eile bhí triail ar líne faoi mo chumas uimhriúil agus briathartha. Bhí na trialacha seo deacair. Ní raibh orm é a dhéanamh ach uair amháin seachas triail éagsúil do gach speisialtacht. Bhí gach ceist éasca go leor leis féin ach ní raibh a lán ama agam. Bhí sé dian cloí leis an am a thug mé dom féin do gach ceist agus gan barraíocht ama a chaitheamh ar cheist amháin go háirithe nuair a bhí a fhios agam go n-éireodh liom le soicind sa bhreis... Faoi dheireadh, d'éirigh le m'iarracht agus chuaigh mé ar aghaidh chuig staid a trí de gach comórtas a ndearna mé iarratas orthu.

Ar an droch-uair níorbh é sin deireadh na dtrialacha. Sula bhféadfadh an comórtas dul ar aghaidh, b'éigean don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) a chinntiú nach raibh muid ag cóipeáil ónár gcomharsa an chéad uair agus b'éigean dúinn dul go Baile Átha Cliath do thriail cosúil leis. Bhí seo cosúil leis an chéad cheann, cé go gceapfá go raibh brú níos mó an uair seo. Bíonn tú faoi bhrú i halla scrúduithe.

Ina dhiaidh sin bhí orainn "triail postaithrise" a dhéanamh ina raibh orainn cinneadh a dhéanamh faoi cad a dhéanfá i gcásanna ina mbíonn ar státseirbhísigh cinneadh a dhéanamh ó lá go lá. Bhí seo deacair, ní raibh ach fíor-bheagán difríochta idir chuid de na roghanna agus uaireanta shílfeá nach raibh aon cheann de na roghanna ceart ach thug sé léargas duit faoi na dúshláin a d'fhéadfadh a bheith agat sa ról.

Agallamh leis féin agus cur i láthair do gach ceann de na trí speisialtachtaí a bhí i gceist sa staid dheiridh. Ar dtús bhí orm cur i láthair a dhéanamh. Bhí uair a chloig agam chun cur i láthair cúig nóiméad déag faoi dhoiciméid a tugadh dom a ullmhú. Thaitin an dúshlán liom cé go raibh mé go mór faoi bhrú. Bhí a lán ábhair ann agus d'úsáid mé an taithí atá agam ar ullmhú go dian do scrúduithe chun an cur i láthair a ullmhú agus a bheith réidh do cheisteanna an bhoird ina dhiaidh. Ó thosaigh mé sa roinn, tuigim an bhaint atá aige leis an obair a dhéanaim gach lá.

Bhí an bord agallaimh an-chairdiúil agus chuidigh siad liom cúis mhaith a dhéanamh. Cé go raibh sé dian, bhí sé an-chothrom agus thug na ceisteanna deis iontach dom m'oiriúnacht don phost a léiriú agus ní raibh siad ag iarraidh cleas a imirt orm nó cur orm botún a dhéanamh.