An Clár Rialtais Áitiúil do Chéimithe

Céimithe

Ruaidhrí McLoughlin

Bhí suim agam i gcónaí i Rialtas Áitiúil agus thóg mé an deis mar chuid de mo Thráchtas Máistreachta díriú ar Phleanáil don Fhórsa Oibre in earnáil an Rialtais Áitiúil. Mar chéimí cuireadh mé ag obair sa rannóg AD i gComhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Clár struchtúrtha dhá bhliain atá i gceist a reáchtáiltear i gcomhar leis an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil. Ba é an éagsúlacht sa ról le hÚdaráis Áitiúla is mó a mheall mé. Thug an socrúchán an deis dom a bheith ag obair láithreach le hoibrithe gairmiúla AD chomh maith le leibhéal freagrachta, rud atá spreagúil agus dúshlánach.

Tá mé ag foghlaim na mbun-ghnéithe d’oibríochtaí i rannóg mhór AD chomh maith le cabhrú le córais TE agus ag an am céanna cabhraím le straitéis AD a fhorbairt. Sár-dheis atá sa chlár tuiscint níos fearr a fháil ar cheisteanna AD a luaitear mar chuid den chúrsa.