Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Raymond Larkin

Tar éis dom céim onóracha i Riarachán Poiblí a bhaint amach ó Ollscoil Luimnigh, thaisteal mé timpeall Mheiriceá agus na hAstráile ar feadh tamaill. Ansin thosaigh mé ag obair mar chuntasóir foi oiliúint i gcleachtas bheag/méan-mhéid cuntasaíochta agus thosaigh mé ar mo scrúduithe ACA.

Chaith mé dhá bhliain i gcleachtas príobháideach agus ghnóthaigh mé taithí idir bheith ag ullmhú cuntas agus iniúchtaí móra.

D'inis cara dom go raibh comórtas do Iniúchóir faoi Oiliúint ar shuíomh gréasáin Grad Public Jobs, agus nuair a scrúdaigh mé an ról, cheap mé go mbeadh an post an-fhóirsteanach dom.

Thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir faoi oiliúint i mí Dheireadh Fómhair 2014. Cé go raibh taithí agam ar chuid den ról, bhí gnéithe úra i gceist fosta. Tá gnéithe éagsúla suimiúla sa ról ar nós:

  • a chinntiú go bhfuil ceapacháin agus ardú céime san earnáil phoiblí trédhearcach chomh maith le réimsí ar nós soláthar agus ionracas,
  • roinnt mhaith laethanta oiliúna a chuidigh liom na scileanna ar leith a theastaíonn uaim a fhorbairt agus mé ag déileáil le cliaint agus le hIniúchtaí,
  • dea-mhéin foirne agus go bhfuil gach duine ar fáil agus toilteanach cuidiú agus comhairle a thabhairt.
  • an fiúntas a thugann ann Oifig do bhaill foirne mar dhaoine a bhfuil a dtuairimí féin acu.

Gné shuimiúil den obair is ea go n-úsáideann na saoránaigh roinnt mhaith de na cliaint go minic agus is minic a bhíonn siad sna meáin. Sa mhéid sin, tá an obair a dhéanaimid fíor-thábhachtach lena chinntiú go ndéantar an obair go héifeachtúil agus go mbaintear amach luach ar airgead do lucht íoctha cánach.

Sa tréimhse ghairid atá mé sa phost, is léir dom go bhfuil sár-dheiseanna ann chun dul chun cinn a dhéanamh chomh luath agus atá mé cáilithe agus nuair a bheidh an tréimhse phromhaidh críochnaithe go rathúil agam. Chomh maith le sin, molann an oifig duit cúrsaí oideachais eile a dhéanamh.

Go dtí seo thaitin mo chuid ama go mór liom san Oifig, agus ceapaim go bhfuil mé ag cabhrú lenár gcliaint feabhas a chur i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí.