Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste / Státseirbhís

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Tracey Wosser

Tar éis dom céim onóracha i Staidéar Gnó a bhaint amach le hOllscoil Bhaile Átha Cliath (DCU), chuaigh mé ag obair mar chuntasóir faoi oiliúint i gcleachtas cuntasaíochta príobháideach. Le linn mo chuid ama anseo críochnaigh mé mo scrúduithe ACCA.

Chaith mé beagán thar cheithre bliana san earnáil phríobháideach ag forbairt mo scileanna cuntasaíochta agus ghnóthaigh mé eolas luachmhar ó na cuntasóirí sinsearacha san oifig. Nuair a bhí mé ar mo chompord sa ról, shocraigh mé tabhairt faoi dhúshláin níos mó. Theastaigh uaim triail a chur orm féin agus ar mo inniúlachtaí. Timpeall an ama seo, rinne mé iarratas ar phost sa Státseirbhís.

Thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir faoi oiliúint i mí Dheireadh Fómhair 2013. Bhí an obair dúshlánach agus gasta ón tús agus sin go díreach a theastaigh uaim. Bhí mé in ann mo scileanna cuntasaíochta a úsáid agus ón eolas a bhain mé amach roimhe seo, bhí mé in ann gníomhú as mo stuaim féin.

Sa phost seo bhí éagsúlacht san obair ó sheachtain go seachtain, rud nárbh amhlaidh sa phost roimhe seo; tá a lán éagsúlachta san obair, téann tú ar cuairt chuig áiteanna suimiúla, buaileann tú le daoine nua agus bíonn dúshláin éagsúla agat ar an bhealach. Ní bhím riamh bréan den obair nó ní bhím ag lorg rud le déanamh, agus is iontach é sin!

Le déanaí tugadh ardú céime dom i bpost mar Iniúchóir in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tugann an post nua seo dúshláin nua agus spreagúla dom chomh maith le freagracht sa bhreis i gcomparáid le post mar oiliúnaí. Léiríonn an t-ardú céime a fuair mé go bhfuil dóthain deiseanna ann chun dul ar aghaidh sa phost agus go dtugtar aitheantas duit as an obair dhian a dhéanann tú. Is deas an rud go dtugtar aitheantas don dian-iarracht a dhéanann tú.

Ó thosaigh mé sa Státseirbhís, tugadh níos mó freagrachta dom , tugadh deiseanna dom mo scileanna a fhorbairt, tuilleadh eolais a fháil, agus mo ghairm a chur chun cinn agus ag an am céanna, cothromaíocht saoil a bheith agam.