An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Image1

Céim: LL.B. (ling. franc.), Coláiste na Tríonóide; LL.M. Dlí Idirnáisiúnta, Ollscoil Dhún Éideann; Abhcóide Dlí.

Nuair a chríochnaigh mé mo Mháistreacht le Dlí Idirnáisiúnta, d'oibrigh mé in Ambasáid na hÉireann san Ísiltír ar feadh dhá bhliain, mar Oifigeach Teagmhála d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta. Bhí orm ionadaíocht a dhéanamh ag cruinnithe de Pháirtithe Stáit don Eagraíocht um Airm Cheimiceacha a Chosc agus an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Glaodh chuig an Bharra mé ansin agus d'oibrigh mé mar Abhcóide sular thosaigh mé sa Roinn mar Thaidhleoir Sóisearach.

Tá mé ag obair sa Rannóg Dlí den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Tugaim comhairle faoi chúrsaí dlí a bhaineann le conarthaí idirnáisiúnta, cúnamh forbraíochta, pasanna agus faoi chabhair consalachta a thabhairt do shaoránaigh Éireannacha.

Tá cuimhne ar leith agam ar bheith ag obair ar Chathaoirleacht na hÉireann do Shlándáil agus do Chomhoibriú san Eoraip (OSCE) sa bhliain 2012. Bhí mé mar Oifigeach Deisce do Lár na hÁise agus ghlac mé páirt i Misean Faireacháin do Thoghcháin don OSCE chun súil a choinneáil ar thoghchán an uachtaráin in Kyrgyzstan. Bhí áthas ar leith orm feidhmiú mar Oifigeach Caidrimh d'Aire Stáit Mheiriceá Hillary Clinton le linn Chomhairle Aireachta an OSCE a tharla i mBaile Átha Cliath i mí na Nollag 2012. Ba í an Chomhairle Aireachta an cruinniú aireachta is mó riamh in Éirinn agus bhí os cionn 50 Aire páirteach. Díreach roimh Uachtaránacht na hÉireann den AE, deis iontach ab ea é chun neart na hÉireann i dtaidhleoireacht iltaobhach a léiriú.

Le linn Uachtaránacht na hÉireann de Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa bhliain 2013, chuidigh mé sa Chathaoirleacht de dhá Ghrúpa Oibre faoin dlí idirnáisiúnta poiblí agus faoin Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Deis fíor-shuimiúil a bhí ann idirghníomhú i gcomhar le Baill Stáit an AE agus le hInstitiúidí an AE.

Bainim an-taitneamh as na deiseanna éagsúla a bhíonn ar fáil i ngairm sa Roinn agus go háirithe an deis Éire a chur chun cinn i gceann dár misin thar lear. Post dúshlánach atá ann ach tá luach saothair an-mhaith ag dul leis.