An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Dermot Fitzpatrick

Bhain mé céim Mháistreachta le hEolaíocht Pholaitiúil amach ó UCD i 2012 agus bhain mé céim BA le Caidreamh Idirnáisiúnta amach roimhe sin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. I 2014 chomhlíon mé intéirneacht Jobsbridge sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ina raibh mé ag obair le hathchóiriú san earnáil phoiblí a sholáthar trí sheirbhísí comhroinnte agus ina dhiaidh sin chuaigh mé isteach sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

I láthair na huaire tá mé ag obair i Rannóg um Dhí-armáil agus Neamhleathadh na Roinne. Chomh maith le heolas agus anailís a thabhairt faoi cheisteanna dí-armála agus neamhleata, déanaim ionadaíocht ar son na hÉireann i ngrúpaí oibre an AE agus i bhfóraim an AE agus idirnáisiúnta eile agus is post dúshlánach é chomh maith le luach saothair le baint as.

Labhraíonn Éire amach faoi cheisteanna dí-armála agus tá sí de shíor ag achainí go mbeadh an domhan gan airm ollscriosta. Tá freagracht mhór i gceist ár n-obair a thabhairt chun cinn faoin Chonradh in aghaidh Iomadú Núicléach, faoin Choinbhinsiún ar Mhuinisin Chnuasaigh agus faoi chonarthaí éagsúla idirnáisiúnta eile. Lá speisialta ar fad dom féin ab ea an lá a ndearna mé ionadaíocht ag cruinniú den Anti-Personnel Mines Convention ag an AE sa Ghinéiv - bhí an-bhród orm a bheith i mo shuí taobh thiar de bhrat na hÉireann agus thuig mé go maith an éifeacht is féidir le hÉirinn a chur i bhfeidhm ar bhonn domhanda.

Tá an chosúlacht ann go mbeidh mé ag obair i mBaile Átha Cliath ar feadh bliain nó dhó eile agus ansin go sannfar mé ar mhisean taidhleoireachta na hÉireann thar lear. Molaim go mór an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála do chéimithe atá ag smaoineamh ar roghanna gairme.