An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Carol Staunton

Bhain mé céim PhD le Socheolaíocht amach i NUI Gaillimh i 2013 agus tar éis a bheith ag obair ar feadh roinnt ama i rannóg na cógaiseolaíochta, chuaigh mé isteach in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí mar Chúntóir Taighde ar Chathaoir UNESCO le Corpoideachas Ionchuimsitheach, Spórt, Fóillíocht agus Acmhainn Coirp. Trí bheith ag obair le gníomhaireachtaí stáit éagsúla, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus idirghabhálaithe ar an chlár, d’ullmhaigh sé mé go maith do mo sheal sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a thosaigh i mí Mhárta 2015 nuair a thosaigh mé ag obair mar thaidhleoir mar Threas Rúnaí.

Ón am sin tá mé ag obair i Rannóg Trádála na Roinne ina mbím ag obair ag cur teachtaireachtaí eacnamaíochta agus ag obair le caidreamh cultúrtha. Tá an obair éagsúil agus dinimiciúil; labhraím le comhghleacaithe thar lear gach lá agus buailim le páirtithe leasmhara náisiúnta éagsúla agus aidhm amháin i gceist - Éire a chur chun cinn thar lear. Chuir obair na Roinne san earnáil seo go mór leis an fhianaise a fheicimid go bhfuil an geilleagar ag feabhsú agus tá luach saothair mór le fáil as a bheith páirteach san obair sin.

Cé go bhfuil mé dírithe go hiomlán ar mo dhualgais reatha, tá súil á coinneáil agam ar obair thar lear amach anseo. Téann gach Treas Rúnaí chuig ceachtanna teanga agus tá a lán deiseanna oiliúna eile ar fáil rud a chuir go mór leis na scileanna atá agam agus le mo thaithí iomlán sa Roinn go dtí seo. D’éirigh go maith liom ón phróiseas earcaíochta go dtí gur thosaigh mé sa tseirbhís agus molaim é go láidir.