An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Caitlin Higgins Ni Chinneide

Tar éis dom PhD i Stair a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, chuaigh mé ag obair leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála sa bhliain 2012, roimh Uachtaránacht na hÉireann ar an AE. Bhí mé ag obair ar dtús i Rannóg na hEorpa, ina raibh mé ag plé le ceisteanna éagsúla faoi bheartas a bhain le hOirthear na hEorpa, réigiún Cugais agus Lár na hÁise.

Chuaigh mé ar aghaidh ansin chuig Rannóg Angla-Éireannach na Roinne, ina raibh dualgas orm tacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí a bhí ag plé le hobair athmhuintearais ar oileán na hÉireann. Bhí mé páirteach i bpleanáil fosta do chuimhneacháin oifigiúla Éirí Amach 1916 atá ag teacht chun cinn.

I lár na bliana 2015 tugadh post dom le hAmbasáid na hÉireann i Maidrid atá ceangailte leis an Túinéis fosta. Is é Maidrid an misean consalachta is gnóthaí ag Éirinn, agus téann timpeall 1.3milliún Éireannach ar cuairt chuig an Spáinn gach bliain. Pléitear ann le 25% de chásanna consalachta d'Éireannaigh ar fud an domhain. I mo ról mar Chonsal, bím ag plé le seirbhísí consalachta agus pas do lucht saoire agus cónaitheoirí Éireannacha sa Spáinn agus sa Túinéis.

Ta mo chuid oibre sa Roinn go dtí seo suimiúil agus éagsúil. Mholfainn é go láidir do chéimí ar bith atá ag smaoineamh ar a roghanna sa todhchaí.