An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Simon Nix

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Airgeadais i mí Mhárta 2015 nuair a chríochnaigh mé an BA le hEolaíocht Pholaitiúil, Socheolaíocht agus Sibhialtachtaí Clasaiceacha agus LLB in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Bhain mé an-sásamh as bheith ag obair in Aonad na Margaí agus na nUrrús i Rannóg na Seirbhísí Airgeadais. Bíonn orm idirbheartaíocht a dhéanamh le Ballstáit eile den AE chun teacht ar chomhréiteach faoi reachtaíocht a thugann an chosaint is éifeachtaí d'infheisteoirí, a chuireann le cobhsaíocht agus comhtháthú sna margaí agus ag an am céanna a chothaíonn comórtas agus nuálaíocht. Bíonn orm tuairiscí a scríobh, anailís a dhéanamh ar bheartas, reachtaíocht a dhréachtú, buaileadh le páirtithe leasmhara agus ionadaíocht a dhéanamh don Roinn san Eoraip.

Rogha éasca a bhí ann dul le gairm sa Státseirbhís. Is beag gairm a thugann an deis duit a bheith ag obair i réimsí chomh leathan trí aistriú chuig aonad, rannóg nó Roinn Rialtais eile. Le solúbthacht sna huaireanta oibre is féidir cothromaíocht oibre is saoil a bheith agat agus cuirtear béim sa Roinn ar oiliúint agus forbairt agus tá neart deiseanna ann chun do chuid oideachais agus scileanna a chur chun cinn. Sampla amháin de sin is ea Clár Forbartha Céimithe na Státseirbhíse a socraíodh chun na scileanna atá riachtanach d'Oifigigh Riaracháin nua chun feidhmiú ag an ardleibhéal i ngach réimse dá bpoist, bainistíocht tionscadail agus idirbheartaíocht san áireamh.

Tá an réimse oibre cairdiúil agus tugtar tacaíocht duit agus bhain mé leas as a bheith ag obair leis an bhainistíocht agus le comhghleacaithe a bhfuil sár-eolas agus saineolas acu. Tá m'fhoireann tiomanta agus déanann siad tréan-iarracht torthaí a sholáthar. Is minic a bhíonn iontas ar Oifigigh Riaracháin nua faoin oiread freagrachta a thugtar dóibh go luath ina ngairm ach tugann an bhainistíocht sár-cheannaireacht dóibh agus tugtar cabhair duit tú féin a fhorbairt go pearsanta agus go gairmiúil.