An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí / An Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Sinead Coleman

Tar éis dom céim Mháistreachta a bhaint amach i mBainistíocht Acmhainní Daonna, chuaigh mé ag obair san Earnáil Phríobháideach. Tar éis roinnt blianta, theastaigh uaim mo ghairm a fhorbairt agus cheap mé gur rogha dúshlánach agus a mbeadh luach saothair ag dul leis a bhí sa phost mar Oifigeach Riaracháin sa Státseirbhís.

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís trí shraith AD a thug an deis dom an t-eolas a fuair mé trí oideachas a úsáid agus ag an am céanna d’úsáid mé an taithí phraiticiúil a fuair mé ó d’fhág mé an coláiste. Ó chuaigh mé isteach sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, ceapaim gur duine tábhachtach den fhoireann mé. Bhí mé in ann a bheith ag obair ar thionscadail éagsúla agus buaileadh le daoine de gach cineál.

Sa ról mar Oifigeach Riaracháin tá deiseanna agat ar dhul chun cinn agus díriú ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanúnach. Tá an tuiscint, an tacaíocht agus an fhorbairt phearsanta atá mé ag fáil ó bheith páirteach sa Chlár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís fíor-luachmhar. Is iontach an rud an deis a bheith agat buaileadh go rialta le céimithe i Ranna eile agus smaointe agus do thaithí a phlé.