An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Image1

Nuair a chríochnaigh mé mo chéim i mBainistíocht Acmhainní Daonna ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann, d'oibrigh mé i dtionscal an Mhiondíola agus AD ar feadh roinnt blianta. Shocraigh mé gur mhaith liom mo scileanna agus mo chuid eolais ar AD a fhorbairt i réimse nua agus cheap mé gurab é an Státseirbhís an dúshlán a theastaigh uaim. Bhí a fhios agam go mbeinn in ann mo ghairm a chur chun cinn sa Státseirbhís agus ag an am céanna go mbeadh cothromaíocht oibre is saoil mhaith agam agus thaitin sin liom.

Tá mé ag obair mar Chomhpháirtí Gnó AD sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Go dtí seo chuir mo chomhghleacaithe fáilte mhór romham. Sa chéad cúpla seachtain d'fhoghlaim mé faoi bheartas agus nós imeachta agus chuir mé eolas ar mhodhanna oibre. Tá mé ag súil go mór an t-eolas a fuair mé sna chéad chúpla seachtain a úsáid chomh maith leis an taithí atá agam cheana chun tacaíocht a thabhairt agus an t-aonad Comhpháirtí Gnó AD a bhrú chun cinn.