Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Sinead O'Meara Oifigeach Riaracháin

Bhain mé Céim Bhaitsiléara i Staidéar Gnó amach in Ollscoil Luimnigh (Cuntasaíocht agus Airgeadas) Cháiligh mé ina dhiaidh sin mar Chuntasóir Cairte Comhlach le Cuntasóirí Cairte na hÉireann agus mar Chomhairleoir Cairte Cánach leis an Institiúid Cánach. Tar éis dom taithí oibre luachmhar agus ilchineálach a bhaint amach i gcleachtas, fuair mé post leis na Coimisinéirí Ioncaim i 2016.

Cad a dhéanaimid

Sannadh mé leis an Rannóg Beartais agus Reachtaíochta um Chánacha Indíreacha, ceann den cheithre Rannóg Seirbhísí Reachtaíochta Ioncaim atá freagrach as beartas do Cháin Indíreach a fhorbairt ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal an AE chomh maith le beartas, reachtaíocht agus feidhmeanna léirithe a bhainistiú do gach Cáin Indíreach (VAT, Máil agus VRT).

Foghlaim agus Forbairt

Tá an obair leis na Coimisinéirí Ioncaim dúshlánach agus suimiúil agus moltar dom oibriú as mo stuaim féin. Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim deiseanna maithe oiliúna agus forbartha ar fáil agus tugtar tacaíocht mhaith d’fhostaithe.