An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Struan Charters

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Mheán Fómhair 2017 tar éis dom MA (Onóracha) a bhaint amach i bPolaitíocht agus i gCaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Obar Dheathain agus MSc (Taighde) i mBeartas agus Riarachán Poiblí san London School of Economics and Political Science.

Cad a dhéanaimid

Bhain mé luach saothair maith amach as a bheith ag obair san Aonad Athchóirithe Caiteachais sa Rannóg um Beartas agus Tuairisciú Caiteachais. Bím ag obair ar bhuiséadadh i ranna rialtais chomh maith le bheith ag obair ar thionscnaimh athchóirithe buiséadaithe eile. Is iad na dualgais atá orm ná tuairisciú a chomhordú agus a scríobh, anailís a dhéanamh ar bheartas agus teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara.

Foghlaim agus Forbairt

I mo thuairimse cuirtear fáilte roimh scileanna, taithí agus inniúlachtaí éagsúla sa Roinn aiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is féidir leat do chumas a fhorbairt ann. Tá mé ag obair mar Oifigeach Riaracháin sa roinn agus thug sin deis foghlama agus forbartha dom ar ghlac mé leis lena n-áirítear an Clár Forbartha do Chéimithe na Státseirbhís agus an Sainteastas i mBainistíocht Caiteachais Phoiblí. Chomh maith leis sin cothaíonn an Roinn meon pobail agus cuirtear gníomhaíochtaí sóisialta, spóirt agus oideachais ar siúl.