Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Cormac McGann

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís mar Oifigeach Feidhmiúcháin i 2015 tar éis bliain a chaitheamh i Londain ag críochnú MA sna Clasaicí i King’s College Londain. Níor smaoinigh mé riamh ar phost sa Státseirbhís nuair a bhí mé ag roghnú céime, ach timpeall an ama ar bhain mé mo chéim amach, fógraíodh na chéad chomórtais le roinnt bliana ar líne agus mhol cara liom go mbéidir go mbeadh sé fóirsteanach dom. Thaitin sé go mór liom a bheith ábalta a bheith ag obair le heagraíocht a chuireann beartas i bhfeidhm, a phléann leis an phobal agus a oibríonn ar son leas na hÉireann. Bhí an t-ádh orm gur ofráladh post dom an bhliain sin agus thaitin an obair liom ó shin.

Cad a dhéanaimid

I láthair na huaire tá mé ag obair leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) san Ionad Náisiúnta um Galar a Rialú ina ndíríonn mo chuid oibre ar phleanáil teagmhais do na socruithe casta a bhaineann le briseadh amach galair a smachtú. Tá an-difríocht idir é agus an t-ábhar a ndearna mé staidéar air ach is é an rud is mó a thaitin liom faoi ghairm sa Státseirbhís go dtí seo.

Foghlaim agus Forbairt

Tá deis ann i gcónaí rudaí nua a thriail, scileanna nua a fhoghlaim agus a bheith ag obair in earnálacha éagsúla. Le linn mo chuid oibre, thaisteal mé ar fud na hÉireann ag buaileadh le daoine agus ag foghlaim rudaí nua, agus d’eagraigh mé sraith eachtraí chun oiliúint a thabhairt do bhaill foirne eile ar bhonn náisiúnta.

Is maith liom go mór na deiseanna a bhíonn agam a bheith ag taisteal leis an obair chomh maith leis na rudaí a taispeánadh dom trí mo chuid oibre i DAFM. Téim chuig an Bhruiséil do chruinnithe gach mí agus chuir mé suim in anailís ar bheartas trí ghnéithe de na cruinnithe a mbím i láthair acu ansin. Fuair mé tacaíocht mhaith ó mo chomhghleacaithe agus mo bhainisteoirí maidir le mo shuim san ábhar seo agus shocraigh mé staidéar a dhéanamh do Mháistreacht ar Eolaíocht Eacnamaíoch in Anailís ar Bheartas san Fhoras Riaracháin (IPA). Pribhléid mhór a thugtar do roinnt mhaith státseirbhísigh is ea a bheith ag staidéar san IPA.