Róisín Carlos | DG DEVCO

Image1

Céad Dearcadh

I mí Dheireadh Fómhair tugtar oiliúint d'earcaigh nua sa Bhruiséil. Ní raibh mé liom féin ag teacht chun na cathrach le tosú ag obair in institiúid an AE mar go raibh 1,0000 oiliúnaí sa Bhruiséil in éineacht liom. Ní raibh an chuid is mó de na hoiliúnaithe sa chathair roimhe seo agus bhí muid ar fad ag súil go mór eolas a chur ar pholaitíocht an AE, agus dála na n-oibrithe gairmiúla óga eile, bhí súil agam buaileadh le daoine nua agus tús a chur le gairm nua.

Cuireadh tús leis an chlár oiliúna de réir a chéile, agus an chéad sheachtain bhí comhdhálacha agus seisiúin oiliúna chun muid a ullmhú don obair a bheadh le déanamh againn sna míonna amach romhainn. Ní obair amháin a bhí i gceist agus mar chuid den oiliúint eagraíodh eachtraí éagsúla i measc na n-oiliúnaithe chun cabhrú leo aithne a chur ar a chéile agus ar an Bhruiséil.

Mar a tharla sé, bhí mé le ceann de na grúpaí oiliúnaithe ba mhó i DG DEVCO (An Stiúrthóireacht um Chomhoibriú agus Forbairt Idirnáisiúnta), an DG ina mbeidh mé ag obair le linn na gcúig mhí ina mbeidh mé ann. Tá beagnach 40 oiliúnaí ann ar fad, ó 16 thír, ag obair sna haonaid éagsúla sa DG! Ón tús cuireadh fáilte romham i m'aonad féin mar bhall den fhoireann agus tugadh tascanna suimiúla dom le tosú leo láithreach. B'éigean dom eolas a chur ar chúrsaí go gasta (go háirithe ag cur aithne ar na hacrainmneacha a bhfuil 'cáil' orthu sa Choimisiún!), ach tugann an fhoireann tacaíocht dom agus tá mé ag foghlaim de réir mar a théim ar aghaidh.

Thaitin cúrsaí liom ón tús agus dá bharr sin, tá mé ag súil go mór leis an chúig mhí atá romham!