Aileen Donegan

Rannóg Monatóireachta Meán Chomhairle an AE

Oiliúnaí

Aileen Donegan

Rinne mé staidéar ar an mBéarla agus ar an bhFealsúnacht in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus, tar éis dom mo chéim a bhaint amach, thug mé faoi Mháistreacht san Iriseoireacht ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Go gairid i ndiaidh dom tús a chur le scríobh ar bhonn gairmiúil do láithreáin ghréasáin agus do nuachtáin, rith sé liom gur theastaigh ról níos réamhghníomhaí a bheith agam i gcúrsaí reatha. Seachas tuairisciú a dhéanamh ar imeachtaí, theastaigh uaim bheith ar an duine a chruthaíonn iad. D’inis cara liom a iontaí a bhí a chúrsa oiliúna 5 mhí AE sa Bhruiséil, mar sin, rinne mé an cinneadh é a fhiosrú.

Rinne mé iarratas ar chúrsa oiliúna i gComhairle an AE. Bhraith mé go raibh an próiseas iarratais fadálach agus chuir seo imní orm i dtosach, ach b’fhiú an t-am a chaith mé leis an bhfoirm ar líne a chomhlánú. Cúpla mí tar éis an t-iarratas a sheoladh, cuireadh mé faoi agallamh ar an nguthán agus cuireadh post ar tairiscint dom. Gan mórán moille, bhí mo chuid málaí á bpacáil agam agus bhí m’aghaidh á thabhairt ar an mBeilg agam.

D’oibrigh mé mar oiliúnaí i rannóg Monatóireachta Meán na Comhairle ar feadh cúig mhí. B’iontach an t-eispéireas é, agus rinne sé m’ábhair spéise go léir a thabhairt le chéile: cúrsaí reatha, polaitíocht an AE, caidreamh leis na meáin agus gnóthaí éireannacha.

Is gnách go n-oibríonn oiliúnaithe idir 9.00 agus 5.30pm. Mar gheall go raibh monatóireacht á déanamh agam ar nuachtáin, bhí orm bheith ag oibriú beagán níos luaithe… idir 6.30 agus 3.00pm. B’fhéidir nach dtaitneodh sin le gach duine ach thaitin sé go mór liom i bhfírinne! Rinne m’fhoireann agus mé féin nuachtáin i dteangacha éagsúla a léamh agus chuireamar ailt a bhain leis an AE i dtoll a chéile do chomh-aireacht Uachtarán na Comhairle Eorpaí. Gach seachtain, tráth a chas an tUachtarán Donald Tusk le Cinn Stáit agus le haíonna ó thíortha eile, chabhraigh mé le Tuarascálacha Faisnéise ar na Meáin a ullmhú – léirmheasanna gearra ar nuacht a bhain leis an AE ó na meáin sa tír ar leith sin, a phléigh an tUachtarán sular fhreastail sé ar chruinnithe.

Tá an saol sa Bhruiséil an-spreagúil! B’iontach an t-eispéireas bheith ag oibriú i dtimpeallacht ilchultúrtha, ilteangach, le daoine óga ó gach ceann de na 28 ballstát. Chuir an oiread daoine éireannacha atá san AE iontas orm – níor cheap mé riamh go dteastódh “cúpla focal” uaim sa Bheilg, ach tabharfaidh tú faoi deara, mar aon le go leor tithe tábhairne éireannacha, go bhfuil na céadta éireannach ag oibriú sna hinstitiúidí, go leor aistritheoirí Gaeilge ina measc. Ba mhór an chabhair a thug Oifig an Chúrsa Oiliúna dom chun socrú isteach agus tá an chothromaíocht oibre is saoil nach mór gan locht.

Cad a mholfainn d’iarchéimithe Gaeilge atá ag machnamh faoi iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna an AE? Ná bíodh an fhoirm iarratais ina hábhar díspreagtha duit. Lean ort. Déan iarratais go bhfeicfidh tú. Bíodh a fhios agat cén Institiúid a dteastaíonn uait oibriú léi. Agus ní bíodh do bhuarthaí faoi do scileanna teanga mar shrian ort ón deis a thapú! Níos minice ná a mhalairt, is fearr a bhíonn tú ná mar a cheapann tú.