Sarah Rooney

an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Cúntóir Beartais

Sarah Rooney

Cuireadh oideachas orm trí Ghaeilge agus rinne mé staidéar ar an bhFraincis, an Ghearmáinis agus an Laidin sa mheánscoil. Is cinnte go ndeachaigh na teangacha is féidir liom a labhairt ar bhealach mo leasa – labhraím an Fhraincis gach lá agus mé ag oibriú, chabhraigh an Laidin liom chun an Iodáilis a fhoghlaim, agus is féidir liom léamh profaí a dhéanamh ar cháipéisí i nGaeilge chomh maith, nuair is gá dom.

Rinne mé staidéar ar Mhatamaitic mar fhochéimí san Ollscoil, agus chaith mé bliain, ina dhiaidh sin, ag oibriú le heagraíocht neamhrialtasach comhshaoil san Iodáil mar chuid de chlár na Seirbhíse Deonaí Eorpaí – ba é seo a chuir tús le mo chaidreamh oibre leis na hInstitiúidí Eorpacha agus, ar deireadh, threoraigh sé mé chuig an áit a n-oibrím inniu.

Tar éis dom Máistreacht a chríochnú i bhForbairt Inbhuanaithe, agus oibriú ar feadh seala san earnáil phríobháideach, rinne mé iarratas ar “concours” an AE – an nós imeachta roghnaithe chun bheith ag oibriú le hInstitiúidí an AE agus d’éirigh leis an iarratas sin. Cuireadh mé ag oibriú leis an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO), a chomhionann leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí san AE, a dhéanann bainistiú ar earcaíocht do 10 n-institiúid de chuid an AE.

Cúntóir beartais mé faoi láthair le Stiúrthóir EPSO. Is é an post atá agam ná chun fios a bheith agam ar gach rud atá ar bun san eagraíocht agus mura bhfuil rud éigin ag oibriú faoi mar is ceart, ar chúis éigin, chun oibriú le mo chomhghleacaithe chun é a chur ina cheart. Cruthaíonn na scileanna anailíseacha agus réitigh fadhbanna a d’fhorbair mé sa mhatamaitic buntáiste soiléir dom maidir leis seo a dhéanamh.

Freastalaím ar go leor cruinnithe ag cuirim go leor ceisteanna. D’fhéadfadh plé a bheith á dhéanamh againn ar chóras teanga Institiúidí an AE, na mionsonraí teicniúla a bhaineann le tástálacha nua a thabhairt isteach, nó conas ár gcóras TF a fheabhsú, mar shampla. Téim i gcomhairle le mo cheannasaí agus leis an gcuid eile d’fhoireann na Stiúrthóireachta go minic lena chinntiú go bhfuil mo bhuniomas i gceart agus cuirim le mo chomhaireamh laethúil coiscéimeanna ag rith suas agus síos an staighre idir cruinnithe ar urláir éagsúla!

Cuireann an AE deiseanna iontacha gairme ar fáil dóibh siúd ar spéis leo an tseirbhís phoiblí, is cuma cén limistéar speisialaithe atá agat. Tá scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta, aird ar shonraí agus athléimneacht i measc cuid de na phríomh-shaintréithe a mbíonn na hinstitiúidí sa tóir orthu, agus is saintréithe iad siúd go léir ar féidir le hiarchéimithe éireannacha sármhaitheas a bhaint amach iontu. Bhain éireannaigh sult as ollrath a bheith orthu san AE. Fíor-ábhar inspreagtha iad mná ar nós Catherine Day, a bhí mar Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh go dtí le déanaí, agus Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach reatha.