COVID-19 Header

Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas sláinte an phobail a chinntiú agus ag an am céanna a chinntiú go leanfar le seirbhísí poiblí, seirbhísí riachtanacha poiblí go mór.

Tá ról an-tábhachtach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le tacaíocht a thabhairt don státseirbhís agus don tseirbhís phoiblí i gcoitinne lena chinntiú go bhfuil na hacmhainní daonna is gá acu chun freastal ar mhuintir na hÉireann. San áireamh anseo tá óstáil a dhéanamh ar thairseach nua na Socrúchán Sealadach a chinntíonn gur féidir foireann a bhogadh timpeall na seirbhíse poiblí chun dul i ngleic le dúshláin na géarchéime reatha.
Ar mhaithe le sábhailteacht iarrthóirí agus ár bhfoirne, faoi láthair tá gach agallamh aghaidh ar aghaidh curtha siar. Tá socruithe eile, ina mbaintear leas as réimse de na teicneolaíochtaí agus na bealaí is déanaí, curtha i bhfeidhm, agus leanfar á gcur i bhfeidhm, d’fhonn tacú lenár bhfeachtais a chur i gcrích ag an am seo nach bhfacthas a leithéid riamh cheana.


Chun teacht ar eolas cuí/suas chun dáta, cliceáil thíos, le do thoil:

Táimid buíoch as do chuid solúbthachta agus tacaíochta ag an am leithleach seo nach bhfacthas a leithéid cheana.
Bí Aireach & Fan Slán

Eolas tábhachtach suas chun dáta, Rialtas na hÉireann:
gov.ie/covid19