COVID-19 Header

 

Tá ról an-tábhachtach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le tacaíocht a thabhairt don státseirbhís agus don tseirbhís phoiblí i gcoitinne lena chinntiú go bhfuil na hacmhainní daonna is gá acu chun freastal ar mhuintir na hÉireann.

Tugtar achoimre sa leathanach seo ar na céimeanna tábhachtacha atá á nglacadh againn chun cabhrú lena chinntiú gur féidir linn leanúint ag soláthar na seirbhísí earcaíochta tábhachtach thar na réimsí éagsúla ar a ndéanaimid freastal.

Leanfaimid orainn ag déanamh cumarsáide mar is gnách le gach iarrthóir tríd an mBord Teachtaireachtaí i do chuntas Publicjobs.ie

Ar mhaithe le sábhailteacht iarrthóirí agus ár bhfoirne, faoi láthair tá gach agallamh aghaidh ar aghaidh curtha siar. Tá socruithe eile, ina mbaintear leas as réimse de na teicneolaíochtaí agus na bealaí is déanaí, curtha i bhfeidhm, agus leanfar á gcur i bhfeidhm, d’fhonn tacú lenár bhfeachtais a chur i gcrích ag an am seo nach bhfacthas a leithéid riamh cheana.

 

Gníomhaíochtaí Earcaíochta Tábhachtacha atá chugainn

 

FAQ 
 

Táimid buíoch as do chuid solúbthachta agus tacaíochta ag an am leithleach seo nach bhfacthas a leithéid cheana.

Bí Aireach & Fan Slán.

Eolas tábhachtach suas chun dáta, Rialtas na hÉireann:
gov.ie/covid19