COVID-19 Header

 

Tá ról an-tábhachtach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le tacaíocht a thabhairt don státseirbhís agus don tseirbhís phoiblí i gcoitinne lena chinntiú go bhfuil na hacmhainní daonna is gá acu chun freastal ar mhuintir na hÉireann.

Tugtar achoimre sa leathanach seo ar na céimeanna tábhachtacha atá á nglacadh againn chun cabhrú lena chinntiú gur féidir linn leanúint ag soláthar na seirbhísí earcaíochta tábhachtach thar na réimsí éagsúla ar a ndéanaimid freastal.

Ar mhaithe le sábháilteacht ár n-iarrthóirí agus ár mball foirne, déantar agallaimh a reáchtáil ar líne anois, seachas aghaidh ar aghaidh.

Beimid i dteagmháil le gach iarrthóir agus iarratasóir go rialta trí mheán an Bhoird Teachtaireachtaí i gcuntas Publicjobs.ie an iarrthóra/iarratasóra, mar is gnách.

Le breathnú ar eolas faoi na róil is déanaí, féach ar an leathanach ar a bhfuil an tEolas is Déanaí faoi Chomórtais .

Ceisteanna Coitianta 
 

Táimid buíoch as do chuid solúbthachta agus tacaíochta ag an am leithleach seo nach bhfacthas a leithéid cheana.

Bí Aireach & Fan Slán.

Eolas tábhachtach suas chun dáta, Rialtas na hÉireann:
gov.ie/covid19