Daoine faoi Mhíchumas

Daoine faoi Míchumas


Mar earcaitheoir tosaigh don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fáilte roimh dhaoine faoi mhíchumas iarratas a dhéanamh ar dheiseanna gairme ar ár suíomh gréasáin. Cuirimid chun tosaigh agus tugaimid tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas a fhorbairt agus a fhostú agus cuirimid éagsúlacht agus ionchuimsitheacht chun cinn ar fud na Státseirbhíse.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi éagsúlacht agus ionchuimsitheacht féach ar an leathanach éagsúlacht agus ionchuimsitheacht.


Cad is féidir leat a bheith ag súil leis:

Sula ndéanann tú iarratas ar ról, ba chóir duit fios a bheith agat faoi cad is féidir leat a bheith ag súil leis uainn agus cad is féidir linn a bheith ag súil leis uait. Léigh tuilleadh faoi Cad is féidir leat a bheith leat a bheith ag súil leis.


Cé muid:

Áras na Caibidle,

26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,

Baile Átha Cliath 1.Cairt faoi Thacaíocht Dhearfach

I gcás iarrthóirí a dúirt linn go bhfuil siad faoi mhíchumas, cinnteoimid go gcuirfimid cóiríocht réasúnta in áit mar a deirtear sa Cairt faoi Thacaíocht Dhearfach.

Geallaimid go ndéanfaimid aon athrú réasúnta duit sa phróiseas earcaíochta chun gur féidir leat díriú ar d’ullmhúchán don iarratas, triail nó agallamh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Próiseas Iarratais do Chóiríocht Réasúnta.


Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024

Faoin Straitéis Náisiúnta um Rannpháirtíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024, shocraigh an Roinn Dlí agus Cirt agus le tacaíocht ó Ranna Rialtais, straitéis chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas le bheith páirteach i bpobail áitiúla. B’iad na príomh-ghnéithe:

  • Cabhair agus tacaíocht a thabhairt chun daoine faoi mhíchumas a fhostú.
  • Na cearta agus na deiseanna céanna a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas agus atá ag daoine eile in Éirinn.
  • An sprioc reachtúil de 3% d’fhostaithe faoi mhíchumas san earnáil phoiblí a mhéadú go dtí 6% faoin bhliain 2024.
  • Tuairisciú gach bliain faoi na hoibleagáidí seo a bhaint amach.
Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024 .

Ceadaíonn an Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas 2015-2024 do dhaoine faoi mhíchumas a bheith páirteach i sochaí na hÉireann. Ceapadh an straitéis iomlán Rialtais seo chun comhionannas agus ionchuimsitheacht a chur chun cinn do dhaoine faoi mhíchumas.

Tá sé beartaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí cloí le Cóid Chleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais. Tá eolas faoi straitéis an Chumainn Náisiúnta Míchumais ar fáil ag National Disability Authority Code of Practice

NDA

Cuirimid fáilte roimh aiseolas faoi inrochtaineacht d’úsáideoirí faoi mhíchumas. Más mian leat ceist faoi inrochtaineacht a thuairisciú cuir ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Má tá míchumas ort agus go n-úsáideann tú an suíomh gréasáin seo agus go bhfuil fadhb agat le rochtain ar an suíomh nó más mian leat aon ghné maidir le rochtain san fhoirgneamh nó faoinár seirbhísí a phlé, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Rochtana Amanda Kavanagh.

Ríomhphost:Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Teileafón: 01-8587655
Sa phost nó i bpearsa:
Amanda Kavanagh,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle, 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach Rochtain.