An tSeirbhís Phoiblí

An tSeirbhís Phoiblí

Is cuid thábhachtach de shaol sóisialta, eacnamaíoch agus cultúrtha na hÉireann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí. Tá sé mar aidhm againn a bheith freagrach, solúbtha, nuálach, éagsúil agus ionchuimsitheach maidir leis na seirbhísí a sholáthraímid do phobal na hÉireann.

Tá os cionn 300,000 seirbhíseach poiblí a oibríonn in eagraíochtaí éagsúla chun seirbhísí poiblí a sholáthar do mhuintir na hÉireann. San áireamh tá réimsí airgeadais, cosanta, caomhnaithe, eacnamaíocha, sláinte agus póilíneachta.

Tá 17 roinn rialtais i gceist. San áireamh tá an Garda Síochána, a oibríonn faoin Roinn Dlí agus Cirt agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte na hÉireann a oibríonn faoin Roinn Sláinte. Oibríonn na ranna agus na gníomhaireachtaí seo le chéile chun beartais agus seirbhísí a chur i bhfeidhm do mhuintir na hÉireann.

Cén fáth a n-oibreofá linn

Tugann post sa tSeirbhís Phoiblí deis duit a bheith páirteach i bhfoireann ilchineálach seirbhíse poiblí ina bhfuil os cionn 300,000 ag obair chun seirbhísí tábhachtacha a sholáthar do phobal na hÉireann.

Creidimid go bhfuil na daoine fíor-thábhachtach chun an tseirbhís phoiblí is fearr a sholáthar in Éirinn agus is í oiliúint an infheistíocht is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh in ár ndaoine. Cuirimid an tacaíocht, an oiliúint agus an spreagadh atá riachtanach ar fáil chun go mbainfidh tú do chumas iomlán amach agus chun go ndéanfaidh tú dul chun cinn leis an tSeirbhís Phoiblí. Tá uaireanta oibre solúbtha ar fáil chomh maith le hobair dhúshlánach agus buntáistí den scoth.

Nuair a oibríonn tú sa tSeirbhís Phoiblí bíonn deis ar leith agat seirbhísí tábhachtacha a chur ar fáil do phobal na hÉireann agus cabhrú leis na seirbhísí riachtanacha a bhfuil tionchar acu ar shochaí na hÉireann a mhúnlú.

Faighimid daoine cumasacha le hoibriú le seirbhísí éagsúla i bpoist éagsúla. D’fhéadfá oibriú mar Mhúinteoir, Garda, Altra, Speisialtóir TE, Eacnamaí, Bainisteoir nó Riarthóir nó is féidir leat oibriú i réimsí ar nós caomhnú, oideachas, beartas, sláinte, dlí agus cosaint.

Féach ar Ár bhFís 2020 trí chliceáil ar an fhís thíos:  Féach ar Ár bhFíseán Lá Idirnáisiúnta na mBan 2019   Tá tuilleadh eolais faoi phoist, ranna agus eagraíochtaí a ndéanaimid earcaíocht dóibh ar fáil ag Réimse Gairmeacha agus Cé Dó a nDéanaimid Earcaíocht.