Oifigeach Feidhmiúcháin

Cad é an ról?

Is é grád an Oifigigh Feidhmiúcháin (OF) an grád iontrála do bhainistíocht shóisearach sa Státseirbhís. Bíonn Oifigigh Feidhmiúcháin fostaithe i ngach roinn agus oifig rialtais agus bíonn róil agus gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl acu ar nós:

  • Moltaí a bhaineann le ceisteanna beartais agus reachtaíocht a dhréachtú;
  • Gníomhú mar bhainisteoirí sóisearacha i ranna rialtais;
  • Déileáil díreach leis an phobal mar thacaíocht do sheirbhísí a sholáthraíonn an státseirbhís dóibh;
  • Roinnt mhaith róil agus gníomhaíochtaí eile.

Cad iad na riachtanais?

De ghnáth bheadh sé riachtanach an tArdteistiméireacht ar a laghad a bheith agat le post a fháil sa ghrád seo.

Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta don leibhéal seo.

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Tuarastal:

€29,609an pá i dtosach.

Foghlaim agus Forbairt:

Tá na deiseanna D’oiliúint/d’Fhorbairt a mbeifí ag súil leo sa tSeirbhís Phoiblí ag brath ar chúpla rud, lena n-áirítear an ról ar leith a tairgeadh duit, an eagraíocht/roinn ar cuireadh thú inti agus na scileanna atá riachtanach chun an obair sa ról a dhéanamh.

Ag brath ar an ról, mar Oifigeach Feidhmiúcháin, bheifeá ag súil do scileanna pearsanta a fheabhsú i slite éagsúla, agus bheadh an deis agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais meantóireachta agus tacaíochta agus a lán eile - lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an cumas agat le feidhmiú i ról atá gasta atá dírithe ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.