Gairmeacha Idirnáisiúnta

Gairmeacha Idirnáisiúnta

An raibh a fhios agat go bhfuil na mílte saoránach Éireannach fostaithe le heagraíochtaí idirnáisiúnta?

Tugann gairm idirnáisiúnta deis duit oibriú ar thionscadail spreagúla agus dhúshlánacha i réimse ilchultúrtha, agus tá an seans ann oibriú agus taisteal thar lear.

Aithníonn Éire go bhfuil luach ar leith ag baint lena ballraíocht d’eagraíochtaí idirnáisiúnta agus tá deiseanna ar fáil taobh istigh den Aontas Eorpach (AE) ina bhfuil gluaiseacht shaor oibre, comhoiriúnú caighdeán ag dul chun cinn agus aithnítear cáilíochtaí a chéile.

Mar shaoránach den AE, ba chóir go mbeadh suim agat ról a bheith agat i rath an Aontais Eorpaigh!

Aonach Gairmeacha Idirnáisiúnta

Anuraidh, chuir an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gcomhar leis an Department of Foreign Affairs and Trade Aonach Gairmeacha Idirnáisiúnta 2017 i láthair le tacaíocht ó Chiste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis an Phobal (UNFPA). Bhí an imeacht seo ar siúl ag na Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 7 Nollaig 2017. Ba seo an chéad uair a reáchtáladh an imeacht seo i mBaile Átha Cliath.

Thug an imeacht deis ar leith do chéimithe dul i dteagmháil le heagraíochtaí idirnáisiúnta (ina measc na Náisiúin Aontaithe, an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne agus An Banc Ceannais Eorpach) agus tuilleadh a fhoghlaim faoi na deiseanna, riachtanais agus bealach isteach chuig earnáil iltaobhach. Bhí os cionn 50 eagraíocht ar taispeántas ag an imeacht seo agus tháinig os cionn 1,600 duine chuig an Aonach Gairmeach ar leith seo. 

Féach ar an fhís seo ó ócáid na bliana seo caite. 


Leagan an AE

Téigh chuig  Leathanach Gairmeacha Idirnáisiúnta (Leagan an AE) thíos, le tuilleadh eolais a fháil faoi eagraíochtaí idirnáisiúnta agus na poist agus deiseanna is déanaí atá ar fáil.

Leathanach Gairmeacha Idirnáusiúnta

  

 

Treas Rúnaí, Roinn Gnóthaí Eachtracha