Imíonn POF na SCP Fiona Tierney

D’éirigh Fiona Tierney as a post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP), an soláthraí láraithe earcaíochta don tSeirbhís Phoiblí agus don Státseirbhís, le tabhairt faoi dhúshláin nua sa chéad staid dá gairmréim.

Is mian le Bord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, an bhainistíocht agus baill foirne buíochas a ghabháil le Fiona as cur go mór le stiúradh na heagraíochta le sé bliana anuas agus guímid gach rath uirthi san am atá le teacht.

Mar thoradh ar fheachtas earcaíochta le déanaí, ceapadh Shirley Comerford mar POF nua ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.