gairm san Eoraip

Tá roinnt deiseanna spreagúla ar fáil má tá suim agat tús a chur le gairm san Eoraip. San áireamh
tá poist oiliúna, poist mar Aistritheoirí Gaeilge agus mar Speisialtóir le Cosaint Sonraí agus tá eachtraí ar siúl sna míonna amach romhainn.


Tá an tAE ag lorg Aistritheoirí Gaeilge!

an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ag lorg Aistritheoirí Gaeilge le dul ag obair in Institiúidí
an AE. Tá an dáta dúnta, an 4 Meán Fómhair (11a.m. am na hÉireann), ag druidim linn mar sin molaimid do dhaoine a bhfuil suim acu i bpost, a
n-iarratais a chur isteach chomh luath agus is féidir. Le tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an nasc do phoist d’Aistritheoirí Gaeilge.


Speisialtóirí le Cosaint Sonraí á lorg

Tá an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPS ag lorg Speisialtóirí le Cosaint Sonraí sa Bhruiséil. Le hiarratas a dhéanamh ní mór duit a bheith i do shaoránach den AE agus céim ollscoile trí bliana ar a laghad a bheith agat. Ní mór duit taithí ghairmiúil trí bliana ar a laghad a bheith agat le dlí nó le cosaint sonraí, leath de sin le dlí cosaint sonraí i riarachán poiblí. Tá sé inmhianaithe go mbeadh sár-eolas agat ar Bhéarla chomh maith le heolas maith ar theanga eile den AE. Glacfar le hiarratais go dtí 11 Meán Fómhair. Tá tuilleadh eolais agus eolas faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil ag Speisialtóirí le Cosaint Sonraí.

Dóibh siúd a bhfuil suim acu iarratas a dhéanamh, cuirfidh EU training soláthraí mór tacaíochta do chomórtais d’Oifig Eorpach um Roghnú Foirne craoladh gréasáin saor in aisce ar fáil ina mbeidh leidí agus tacaíocht le linn an phróisis. Is féidir leat clárú le freastal ar an chraoladh gréasáin seo agus éisteacht leis ó 3pm (am na hÉireann) Dé Céadaoin 5 Meán Fómhair.


An bhfuil suim agat i gCúrsa Oiliúna

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg ag lorg oiliúnaithe le tosú ar an 1ú Márta 2019. Maireann an cúrsa oiliúna seo 5 mhí agus tugann siad sár-léargas ar obair na Cúirte agus ar a Stiúrthóireachtaí éagsúla. Glacfar le hiarratais go dtí an 15 Meán Fómhair. Tá sonraí eile faoi na cúrsaí oiliúna seo ar fáil anseo.

Ardrúnaíocht na Comhairle den AE ag glacadh le hiarratais d’oiliúint a bhfuil pá ag dul leis ag tosú in Earrach na bliana seo chugainn (Feabhra - Meitheamh 2019). Tugann an cúrsa oiliúna 5 mhí seo taithí phearsanta ar obair na hArdrúnaíochta, léargas ar phróisis agus ar pholasaithe an AE agus an deis oibriú in earnáil ilchultúrtha, ilteangach agus il-eitneach. Glacfar le hiarratais go dtí an 28 Meán Fómhair. Le tuilleadh eolais a fháil cliceáil ar - Cúrsaí Oiliúna in Ardrúnaíocht na Comhairle.


Eachtraí

Beidh an Roinn Gnóthaí Eachtracha i láthair ag roinnt eachtraí poiblí for-rochtana agus gairme sna míonna romhainn lena n-áirítear An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, Co. Úibh Fhailí ón 18-20 Meán Fómhair.

Cuirfidh Publicjobs thú ar an eolas faoi eachtraí ar leith do chéimithe a tharlóidh san míonna romhainn.