Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann a leagan amach conas is féidir linn déileáil le forbairtí digiteacha ar mhaithe le gach saoránach, gnó agus pobal in Éirinn.

Cur leis an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach roimhe seo - Staid 1: Seoladh Leasú Digiteach i 2013 chun comhlachtaí beaga agus saoránaigh a spreagadh tabhairt faoi theicneolaíocht dhigiteach, Straitéis
a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh glacadh le teicneolaíocht dhigiteach chun
feabhas a chur lena saol.

Mar chuid den phróiseas beidh an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach bunaithe ar chomhairliú ón phobal. Tabharfaidh seo an deis duit do thuairim
a thabhairt faoi threoir don Straitéis Náisiúnta Dhigiteach. Beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl ón 22 Deireadh Fómhair 2018 go dtí an 23 Samhain 2018.

Má tá suim agat a bheith páirteach faigh an nasc chuig an cheistneoir agus is féidir é sin a chur ar aghaidh faoin Straitéis Náisiúnta Dhigiteach.

Le tuilleadh eolais a fháil féach ar Public Consultation on Ireland’s New National Digital Strategy nó féach ar #NationalDigitalStrategyIrl ar na meáin shóisialta.