Seachtain Eolaíochta

Beidh Seachtain Eolaíochta ar siúl ar fud na tíre an tseachtain seo trí thacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá sé mar aidhm aige suim a mhúscailt i bPobal na hÉireann ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn. Tá na heachtraí éagsúla fóirsteanach do mheascán leathan den phobal, ní amháin d’eolaithe atá ann cheana ach d’eolaithe a bhfuil suim acu i réimsí STEM chomh maith.

Ar an meáin shóisialta tá suim ar leith i #StopAndAsk atá ag teacht ar ais chuig Seachtain Eolaíochta. Cuireann na meáin shóisialta ar a gcumas don phobal i gcoitinne freagraí a fháil ar cheisteanna suimiúla Eolaíochta ar nós- “Cén fáth a gcuireann oinniúin mé ag caoineadh?” “Cad a tharlódh mura mbeadh feithidí ar bith ann?” agus “Cén fáth a bhfuil ailt dhúbailte ag daoine?”

D’fhéadfaí ceisteanna níos praiticiúla a chur chuig daoine a bhíonn ag obair i réimse na hEolaíochta ar nós- “Conas is féidir liom mo ghairm a chur chun cinn chomh luath agus a chríochnaím mo staidéar? agus “Cá háit a bhfaighinn deiseanna nua sa réimse a roghnaigh mé?” Is féidir go mbeadh freagra ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Cé go reáchtálaimid comórtais do ghráid ghinearálta sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí: fógraímid agus earcaímid do róil le hEolaíocht agus Matamaitic le heagraíochtaí Eolaíochta agus Stáit éagsúla.

Le linn na bliana seo a chuaigh thart, d’fhógair muid róil éagsúla Eolaíochta don Státseirbhís, don tSeirbhís Phoiblí agus d’Institiúidí Éireannacha. Líonadh poist mar Eolaí Fóiréinseach, Anailísí Saotharlainne, Meitéareolaí, Éiceolaí do Bhogach Uisceach, Éiceolaithe Éin, Hidreolaí, Comhairleoir Beartais Eolaíochta Mara agus Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach sa tréimhse idir 2017-2018. Sin sampla de na deiseanna a thairg an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí d’Eolaithe atá ag lorg deiseanna nua gairme.

I láthair na huaire tá muid ag fógairt poist mar Innealtóir Sinsearach le hoibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí agus post leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais mar Cheannaire TEC.