Beidh An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag déanamh cóiriú mór ar an achar fáilte ar an urlár talún ón Luan 19 Samhain.

Tabhair faoi deara go rachaidh gach agallamh agus triail a bhí ar sceideal ar aghaidh mar a bhí pleanáilte le linn an ama seo. Beidh an bealach isteach san fhoirgneamh anois tríd an doras go díreach ar chlé ó na gnáth-príomhdhoirse isteach. Nuair a thagann tú isteach beidh comharthaí sealadacha ann chun cabhrú leat dul chuig an deasc cláraithe.

Mar gheall ar an obair thógála i gceist ní bheidh a lán spáis ann agus dá bharr sin iarraimid ort gan a bheith i láthair níos mó ná 15 nóiméad ón am a bhfuil tú ar sceideal do thriail nó agallamh agus fosta iarraimid ort imeacht as an fhoirgneamh chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.

Leis an obair seo ar siúl tá gach seans go mbeidh callán ann agus go gcuirfear as do chuairteoirí san fhoirgneamh le linn an ama seo. Déanfaimid ár ndícheall gan cur as do dhaoine an oiread agus is féidir.

Go raibh maith agaibh roimh ré as bhur gcomhoibriú.