Canadian Delegation and PAS Management Team

Bhí áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí cruinniú a eagrú le toscaireacht d’oifigigh shinsearacha ó Sheirbhís Phoiblí Cheanada, lena
n-áirítear an tUasal Patrick Brody, Uachtarán Choimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada, agus Iníon Nancy Chahwan, Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna, Treasury Board Secretariat.

Thug an tionscnamh deis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada agus Treasury Board Secretariat Cheanada comparáid a dhéanamh ar nósanna imeachta, eachtraí agus foghlaim a roinnt le
chéile i dtaca le straitéisí le teacht ar thallann, an úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíocht agus éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur chun cinn sa tseirbhís phoiblí.

Bhí na daoine seo a leanas sa toscaireacht ó Cheanada;

  • Mr. Patrick Borbey, Uachtarán Choimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada;
  • Ms. Patricia Jaton, Leas-Uachtarán, Beartas agus Cumarsáid, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada;
  • Ms. Melanie Bowen, Stiúrthóir, Treonna agus Comhpháirtithe Straitéiseacha, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada;
  • Mr. Robert McSheffrey, Ard-Stiúrthóir, Ionad Síceolaíochta Pearsanra, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada;
  • Ms. Nancy Chahwan, Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna, Treasury Board Secretariat;
  • Ms. Nadine Huggins, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, People Management and Community Engagement, Treasury Board Secretariat;
  • Ms. Jackie Ellis, Oifigeach Ginearálta Caidrimh, Ambasáid Cheanada.

Thug an cruinniú deis don toscaireacht ó Cheanada agus don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí gnéithe tábhachtacha den obair a phlé lena n-áirítear dea-chleachtas, caighdeáin agus beartais, tacaíocht a thabhairt d’fhiontar, nósanna nuálacha earcaíochta, baill foirne a chur in áit agus measúnú chomh maith le conas a chomhtháthaíonn an dá ghrúpa, conas a thugann siad tacaíocht d’éagsúlacht, d’ionchuimsiú agus d’fholláine san áit oibre.