International Migrant Day

Ceiliúrann Lá Idirnáisiúnta d’Imircigh cion tairbhe agus beogacht 258 milliún imirceach an domhain.

Tá stair bhródúil imirce ag Éirinn agus chuir imirce go mór le sochaí agus eile.

Léiríonn fianaise go gcuireann imircigh le heacnamaíocht, leas sóisialta agus cultúrtha.Cuireann sé chomh maith le feidhmiúchán san ionad oibre.

I publicjobs.ie tá muid tiomanta go mór d’éagsúlacht agus do ionchuimsitheacht agus is mian linn go mbeadh ionadaíocht do gach duine inár bpobail sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Tá roinnt tionscnamh i bhfeidhm sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí lena n-áirítear Plean Athnuachana na Státseirbhíse a dhíríonn ar chomhionannas níos fearr do dheiseanna, éagsúlacht agus cothromaíocht inscne san fhórsa oibre le Státseirbhís a fhorbairt a léiríonn níos fearr an sochaí ina n-oibrímid.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi éagsúlacht agus faoi ionchuimsiú sóisialta sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí ar an leathanach ar leith d’Éagsúlacht agus Ionchuimsiú.