Publicjobs Happy Holidays Image

Ba mhaith le publicjobs.ie Nollaig Shona agus Bliain faoi Shéan is faoi Mhaise a ghuí oraibh.

Mar sholáthraí lárnach de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, oibrímid chun daoine a earcú do chomórtais ina mbíonn líon mór daoine le hearcú agus le roghnú, poist riaracháin, theicniúla agus ghairmiúla agus próisis roghnaithe ar leith do phoist ghairmiúla shinsearach agus bhainistíochta.

Ár bhFís:

Trí ghairmiúlacht agus feabhas oibrímid i gcomhar le cliaint ag mealladh agus ag tabhairt daoine den scoth chuig seirbhís phoiblí na hÉireann.

Tharla seo i mbliana:


  • Os cionn 1.8 milliún cuairteoir chuig ár suíomh gréasáin;
  • Beagnach 10,000 leanúnaí nua ar Facebook;
  • Os cionn 1,000 leanúnaí nua ar Twitter;
  • Beagnach 8,000 leanúnaí nua ar Linkedin.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as do thacaíocht agus guímid Nollaig Shona agus Bliain faoi Shéan is faoi Mhaise oraibh.