The BT Young Scientist & Technology Exhibition

Beidh Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT ar siúl ar an 9 - 12 Eanáir san RDS Baile Átha Cliath.

I mbliana beidh an 55ú taispeántas ar siúl rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na taispeántais is faide dá leithéid ar siúl sa domhan. Anuraidh ghlac 4,251 mac léinn ó 383 scoil páirt san Aonach Eolaíochta.

Chomh maith leis na tionscadail a chuireann mic léinn ar siúl, tá taispeántais bunaithe ar eolaíocht agus teicneolaíocht chomh maith le siamsaíocht.

Do mhic léinn gur mhaith leo tabhairt faoi ghairm le hEolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic, tugann Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta sár-léargas ar an chineál oibre a bhíonn ar siúl sna hearnálacha seo chomh maith le tionscadail nuálacha a chuideoidh le treo na heolaíochta agus d’ábhair eile amach anseo.

D’oibrigh roinnt buaiteoirí roimhe seo ar thionscadail a bhain le sonraí criptithe a stóráil, bithmhais, an t-idirlíon agus éifeacht fhrithmhiocróbach.

Osclóidh an Taispeántas don phobal ar an Déardaoin 10, Aoine 11 agus an Satharn 12 Eanáir ó 9:30 Am go dtí 5:30 PM.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach ar Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT.