New Year 2019 Image

Tá sé in am deireadh a chur le 2018 agus
féachaint ar aghaidh chuig bliain úrnua i 2019. I mbliana fógróidh Publicjobs.ie na poist is fearr
atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí agus cuirfimid lenár n-éachtaí i 2018:

Anuraidh:

  • Fuair muid beagnach 20,000 iarratas;
  • Scrúdaigh muid agus chuir muid os cionn 20,000 iarrthóir faoi agallamh
  • Fuair muid beagnach 10,000 post nua do dhaoine sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

I mbliana tá súil againn cúis níos fearr a
dhéanamh agus níos mó post a fháil do dhaoine
in earnálacha éagsúla lena n-áirítear Oideachas, Eolaíocht, Riarachán, TE agus Sláinte.

Cuirimid seirbhísí earcaíochta ar fáil fosta do na róil is sinsearaí in Údaráis Áitiúla, do phoist cheannaireachta agus do Chomhairligh Ospidéil d'FnaSS, do dhaoine faoi oiliúint don Gharda Síochána agus do phoist mar Cheannasaithe Oifige agus do phoist speisialtachta éagsúla sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le féachaint cad iad na poist atá ar fáil, féach ar na poist atá ar fáil faoi láthair.