Fortnight Festival

Beidh an European Mental Arts and Culture Festival Eanáir 2019 ar siúl in Éirinn don chéad uair.

I 2019 cuirfidh Éire an Europe’s Mental Health Festival i láthair ina mbeidh an leagan ar leith seo den First Fortnight festival. Léireoidh an First Fortnight festival chomh bríomhar agus ilchineálach atá Éire an lae inniu ina bhfuil béim ar an phobal Eorpach.

Beidh an ócáid ar siúl ar mí Eanáir agus san áireamh ann beidh eachtraí ar nós folláine, strus agus folláine intinne san áit oibre.

Fostóir comhionannais is ea an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá an Státseirbhís ina iomláine ag obair go crua lena chinntiú gur ‘Fostóir de Rogha’ é trí chinntiú go bhfuil an obair a dhéanann státseirbhísigh éagsúil agus le ciall agus go bhfuil an tacaíocht ann chun na scileanna cuí a thabhairt do dhaoine le dul i mbun obair na státseirbhíse ar son na sochaí.

Tá tuilleadh eolais faoin fhéile European Mental Health ar fáil ag First Fortnight festival.