Leadership for a Diverse and Inclusive Public Service

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag freastal ar agus ag cur le Comhdháil na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) i dtaca le Ceannaireacht
do Sheirbhís Phoiblí Éagsúil agus Ionchuimsitheach. Beidh an eachtra seo ar siúl in Ottawa, Ceanada, ar an Chéadaoin 20 agus an Déardaoin 21 Feabhra.

Pléifidh an chomhdháil a mhairfidh dhá lá le seisiúin ina pléifear leis na dúshláin a bhaineann
le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht agus pléifear le hinniúlachtaí ceannaireachta, straitéisí agus rialachas agus na chéad chéimeanna eile a bhaineann le ceannaireacht agus beartas i dtaca
le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht.

Pléifidh ceardlanna idirghníomhacha, cur i láthair, dea-chleachtas, smaointe a roinnt agus plé
oscailte le dúshláin cheannaireachta i dtíortha éagsúla agus tabharfar léargas ar dhea-chleachtas i dtaca le hÉagsúlacht agus Ionshuimsitheacht.

Glactar leis i gcoitinne gur féidir le héagsúlacht nuálaíocht a chur chun cinn trí dhearcadh, taithí agus athruithe éagsúla a chur i bhfeidhm san ionad oibre. Pléifidh Comhdháil an ECFE i dtaca le Ceannaireacht do Sheirbhís Phoiblí Éagsúil agus Ionchuimsitheach an smaointeoireacht i dtaca leis seo agus forbrófar smaointe agus dearcadh le dea-chleachtas a fheabhsú i dtaca le hÉagsúlacht agus Ionschuimsitheacht sa tSeirbhís Phoiblí.

Beidh na daoine a ghlacann páirt san eachtra in ann na torthaí a thabhairt leo rud a chuideoidh leo na dea-chleachtais seo a thabhairt leo agus a chur i bhfeidhm sa tSeirbhís Phoiblí.