Tá áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí físeán dár Lá Idirnáisiúnta na mBan a sheoladh. Ceiliúradh atá san fhíseán ar an ról atá ag mná sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról mór ag mná sa sochaí agus san obair a dhéanann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí do mhuintir na hÉireann, idir rialacháin na gcustam a chur i bhfeidhm, beartas a cheapadh agus bainistíocht tionscadail chomh maith le hoibríochtaí páirceanna.

Ceiliúradh is ea Lá Idirnáisiúnta na mBan faoi éachtaí sóisialta, eacnamaíochta, cultúrtha agus polaitíochta na mban. Tarlóidh na mílte eachtra ar fud na hÉireann le haitheantas a thabhairt do ról na mban sa sochaí agus beart a dhéanamh maidir le comhionannas inscne a luathú i ngach réimse sóisialta agus eacnamaíochta.

Do gach bean sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí, mná in Éirinn agus ar fud an domhain, seasaimid libh agus ceilúraimid bhur n-éachtaí ar Lá Idirnáisiúnta na mBan seo.

Féach ar Fhíseán Lá Idirnáisiúnta na mBan ar publicjobs.ie nó lean muid ar International Women’s Day trí #IWD2019 #CareersthatMatter