Mental Health Awareness

Tacaíonn publicjobs.ie, mar an earcaitheoir is mó sa seirbhís phoiblí, leis an Lá Feasacht Mheabhairshláinte.

Tá an Lá Domhanda Mheabhairshláinte ag tarlú ar an Déardaoin, 10 Deireadh Fómhair. Is lá é don oideachas agus feasacht a chothú faoin mheabhairshláinte. Is deis í comhpháirtíocht a bhunú ag leibhéal pobal chun tacú le meabhairshláinte dhearfach.

Mar thaca leis an an Lá Feasacht Mheabhairshláinte, rinneamar óstáil ar sheisiun faisnéise i bpáirtíocht le Rehab Group dár bhfoireann féin. Sa seisiún sin bhí cur síos ar:

  • Tuiscint ar an mheabhairshláinte, deacrachtaí le meabhairshláinte agus riochtanna meabhairshláinte
  • • Miotais agus míthuiscintí faoi riochtanna meabhairshláinte
  • • Feasacht ar shocraithe oibre do fostaithe le: Dúlagar, Scitisfréine, Imní

Is suíomh tábhachtach é an ionad oibre chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn agus mar fhostóirí sa Seirbhís Phoiblí, táimid dírithe ar chomhionannas deise i ndáirire a a bhaint amach trí monatóireacht a dhéanamh ar ár gcleachtais fostaíochta go leanúnach chun a chinntiú gur féidir lucht saothair ilchineálach a mhealladh, a choimeád, a fhorbairt agus a nascadh a chun aidhmeanna na Seirbhíse Poiblí a bhaint amach.

Tá tionscnaimh agus eagraíochtaí éagsúla ann ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí chun meabhairshláinte a chur chun cinn agus a thacú, ina measc an FSS, Mental Health Ireland agus Seirbhís Chúnamh i gComhair Fostaithe na Státseirbhíse den Roinn Caiteachas Poiblí agus Athchóirithe.

Le tuilleadh eolais a fháil faoin ilchinéalacht agus ionchuimsiú, cliceáil anseo.