Exchange House Logo

Beidh publicjobs.ie ag freastal ar Gradaim Náisiúnta Gnóthachtáil Oideachais Exchange House ar an Déardaoin, 17 Deireadh Fómhair, ó 5PM go dtí 8PM ag Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath
8.

Bronntar Gradam Gnóthachtáil Oideachais Exchange House na hÉireann ar lucht taistil a chríochnaigh an Teasta Sóisearach, Ard Teastas, GCSE, scrúduithe Leibhéal A nó Cúrsaí Tríú
leibhéal le déanaí, mar aitheantas ar an obair chrua agus an tiomantas a léirigh iad siúd a
fuair an gradam agus iad ag baint amach a spriocanna.

Tarraingíonn an Gradam aird ar eiseamláir do bhaill eile den lucht taistil a d’fhéadfadh a bheith ag smaoineamh ar oideachas foirmeálta agus cuireann sé luach an oideachais fhoirmeálta chun cinn ar bhonn gníomhach.

Tá an tSeirbhís Phoiblí ag athrú go gníomhach ar aon dul le sochaí na hÉireann chun aitheantas a thabhairt do na pobail ar a ndéanann siad freastal, agus tiomanta go láidir do chomhionannas deise in gach cleachtas fostaíochta.

Tá an-áthas orainn go mbeimid ag freastal ar na gradaim seo agus ábalta comhghairdeachas a dhéanamh leo siúd ar fad a fuair ainmniúchán. Má tá tú ag freastal ar na gradaim, buail trasna ag ár seastán chun tuilleadh eolais a fháil faoin na róil atá ar fáil againn.